Täysistunnon pöytäkirja 19/2009 vp

PTK 19/2009 vp

19. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2009 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

18) Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä lakialoitteessa esitän ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä esittää autoverolain 51 §:n muuttamista eli toimimista niin, että invalidien saamien autoveron palautusten enimmäisrajat nostettaisiin ajanmukaiselle tasolle tiettyihin summiin, joita tässä en ajan puutteen vuoksi mainitse. Ne on porrastettu tietyllä tavalla.

Totean, että kahdeksaan vuoteen näitä rajoja ei ole tarkistettu ja raha on menettänyt merkittävästi arvoaan, niin että on aika näitä tarkistaa. Invalidit ovat odottaneet, että näin tapahtuisi. Autoverotustahan on uudistettu ja se on tietysti tuonut pientä helpotusta myös invalidien osalta, mutta suhteessa meihin terveisiin nähden he ovat jääneet edelleen näitten rajojen takia jälkeen ja epäoikeudenmukaiseen asemaan.

Herra puhemies! Totean, että tähän 51 §:ään tulisi kyllä sen lisäksi, että tämä palautus annetaan toimen, työn tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamista varten hankitun auton hankintaan, lisätä myös ne invalidit, jotka ovat työttöminä tai eläkeläisinä, koska hekin varsinkin maaseudulla kärsivät siitä, että eivät saa liikkumismahdollisuuksia, kun julkinen liikenne on ajettu alas ja palvelut ovat etääntyneet. Myös työttömille ja ikääntyneille invalideille pitäisi antaa tämä sama palautus, jota nykyinen laki ei anna. Valitettavasti en tätä lisäystä huomannut tähän lakialoitteeseen panna, mutta terveisinä valiokuntakäsittelyä varten totean, että (Puhemies: 2 minuuttia!) tämä lisäys olisi syytä tehdä.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Nyt täytyy vain lyhyesti sanoa, että ed. Kankaanniemi on tehnyt erittäin kannatettavan aloitteen. Toivon, että lakialoite saa myönteisen käsittelyn ja suhtautumisen täällä talossa.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Kuten äskeinen puhuja, kannatan kyllä ed. Kankaanniemen aloitetta.

Keskustelu päättyi.

​​​​