Täysistunnon pöytäkirja 198/2002 vp

PTK 198/2002 vp

198. PERJANTAINA 7. HELMIKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

 

Sulo Aittoniemi /alk:

Rouva puhemies! Käsittelyssä oleva kielilaki suosii perusteettomasti erityisesti ruotsinkielistä vähemmistöämme. Se aiheuttaa myöskin merkittäviä tarpeettomia kustannuksia yhteiskunnalle. Mielestäni tällainen rusinoitten noukkiminen pullan pinnalta pitää myöskin suomenruotsalaisten taholta lopettaa, ja tässä mielessä ehdotan, että nämä lakiehdotukset hylätään.

Seppo Lahtela /kesk:

Rouva puhemies! Ei tarvitse toistaa, mitä ed. Aittoniemi äsken sanoi, mutta näihin yhtyen kannatan ed. Aittoniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.