Täysistunnon pöytäkirja 198/2002 vp

PTK 198/2002 vp

198. PERJANTAINA 7. HELMIKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

 

Timo Ihamäki /kok:

Arvoisa puhemies! Tällä lailla pyritään parantamaan ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten sosiaaliturvamaksun piirissä olemista. Maksuperuste eläkeläisten osalta on ulkomaille maksettava eläke, ja Suomihan vastaa näiden sairaanhoidosta, ja nämä ulkomailla olevat maksavat täyttä lähdeveroa eli 35 prosenttia eläkkeestään, mutta sairausvakuutusmaksun suhteen on ollut erimielisyyttä aikaisemmin.

Sitten tässä on toinen asia, että jos suomalainen työnantaja lähettää työntekijän, joka kuuluu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, ulkomaille emo-, tytär- tai sisaryhtiön palvelukseen, niin hän ei saa vähentää maksamiaan kuluja lainkaan Suomen verolainsäädännön mukaan. Tähän pitäisi liittää verolainsäädännön muutos, jossa elinkeinoverolakia muutettaisiin. Mutta koska se ei ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaa, se jäi aikoinaan valtiovarainvaliokunnan verojaoston tehtäväksi.

Keskustelu päättyy.