Täysistunnon pöytäkirja 198/2002 vp

PTK 198/2002 vp

198. PERJANTAINA 7. HELMIKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 94/2002 vp) täydentämisestä

 

Timo  Ihamäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys 94 on tehty aikoinaan sen takia, että perustuslain mukaan asioista on lailla säädettävä. Tämä tärkeä vaatimus on haluttu säätää ennen Puron paketin valmistumista, ja Puron paketti kuitenkin valmistui syksyllä viime vuonna sen verran nopeasti, että tämä jäi tavallaan ikään kuin jalkoihin. Sen takia hallitus antoi sitten hallituksen esityksen 197, jossa on otettu Puron paketin ehdotukset myöskin huomioon. Siinähän osa-aikaeläkkeellä olosta kertyvän vanhuuseläkkeen määrää pienennetään ja 56 vuoden alaikäraja muuttuu 60 vuoteen eikä sitten enää myönnetä yksilöllistä varhaiseläkettä.

Valto Koski /sd:

Arvoisa puhemies! En halua enää pitkittää tätä perjantai-istuntoa, mutta haluan vain korostaa sitä, että kun muun muassa palomiehet ja sukeltajat ja muut tämmöiset henkilöstöryhmät, jotka 90-luvun alkupuolen eläkepäätösten jälkeen ovat joutuneet tämän niin sanotun ammatin mukaisen eläkejärjestelmän ulkopuolelle, ovat esittäneet huolestumisensa siitä, mitä nykyinen lainsäädäntö heidän tulevaisuutensa kohdalla merkitsee, kun työttömyyseläke ja varhennettu eläkejärjestelmä muuttuvat, niin haluan todeta, että valiokunta on nimenomaan näihin kysymyksiin tässä mietinnössään ottanut kantaa. Toivon, että kun julkisen puolen eläkekeskustelu seuraavan eduskunnan aikana jatkuu, tästä valiokunnan mietinnöstä voitaisiin ottaa ne oleelliset kohdat, jotka näitten ihmisten huoleen liittyvät.

Keskustelu päättyy.