Täysistunnon pöytäkirja 199/2002 vp

PTK 199/2002 vp

199. MAANANTAINA 10. HELMIKUUTA 2003 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

 

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti. Tässä on kyseessä valtiovarainvaliokunnan aivan yksimielinen mietintö arvonlisäverolain ja kirjanpitolain muuttamisesta. Sen takia minä muutaman sanan käytän, koska kyseessä on liiketoiminnan käytännön kannalta aika keskeinen laki, eli siinä määritellään laskun tietosisältö ja laskujen asianmukainen säilyttäminen arvonlisäverotusta varten. Siinä mielessä tietenkin olennaista on se, että lasku on asianmukainen ja siinä on kaikki tarpeelliset tiedot, koska tämä oikeuttaa siihen, että ostaja voi myyjän kanssa tekemäänsä kauppaan sisältyvän arvonlisäveron taas omalta osaltaan sitten vähentää jatkossa.

Tässä on tosiaan aika yksityiskohtaisesta lainsäädännöstä kysymys, tässä on sovellettu EU:n direktiiviä. Silloin kun tätä asiaa täällä eduskunnassa käsiteltiin U-kirjelmän muodossa, niin oli aikamoista huolta tästä sähköisen laskutuksen määrittelystä, että siitä ei tulisi liian monimutkaista Suomen näkökulmasta. Tämä ongelma on tämän käsittelyn aikana jo EU:n päässä poistunut eli tältä kohdalta tässä ei ollut enää eduskuntakäsittelyssä ongelmia.

Jonkun verran käsiteltiin sitä, että elinkeinonharjoittajilla on tietysti toiveita ja tarpeita, että tätä sovellettaisiin mahdollisimman joustavasti ja että verohallinnon tulkintakäytäntö olisi yhdenmukainen ja ettei tavallaan liian pilkuntarkasti noudatettaisi näitä EU:n määräyksiä. Valiokunnan saaman tiedon mukaan tässä on käytetty se liikkumavara, joka kansallisesti on tämän tyyppisen direktiivin soveltamisessa olemassa.

Yhden oman kansallista liikkumavaraa osoittavan muutoksen valiokunta kuitenkin tähän teki koskien sitä, että jos on kysymyksessä hyvin vähäinen lasku loppusummaltaan, niin on mahdollista tämän direktiivinkin mukaan käyttää sellaisia lievennettyjä merkintävaatimuksia, ja tämän vähäisen laskun alarajan valiokunta korotti 200 eurosta 1 000 euroon, eli alle 1 000 euron laskuissa sovelletaan lievempiä merkintämääräyksiä. Samoin poistettiin ne lainkohdat, joissa viitattiin tekijänoikeuslakiin, koska sehän on täällä eduskunnan käsittelyssä rauennut taikka tulee raukeamaan.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​