Täysistunnon pöytäkirja 199/2002 vp

PTK 199/2002 vp

199. MAANANTAINA 10. HELMIKUUTA 2003 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys palosuojelurahastolaiksi

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä on käsittelyssä palosuojelurahastolaki. Tällä korvataan osin vanhentunut ja puutteellinen palosuojelumaksulaki. Tämä palosuojelumaksuhan tuli jo voimaan vuonna 1946. Sinällään tämä lakiehdotus ei järjestelmää laajenna tai muuta, pykäliä on vain uudistettu ja toimintatapaa sitä kautta.

Yksi oleellinen muutoshan tähän sisältyy koskien tilintarkastusta. Hallintovaliokunta päätyi käsittelyssään siihen, että tilintarkastus siirtyisi Valtiontalouden tarkastusviraston suoritettavaksi. Toinen merkittävä muutos on tietysti se, että tämä rahasto on nyt tulossa budjettitalouden piiriin. Tähän saakkahan se on ollut budjetin, talousarvion, ulkopuolinen rahasto.

Arvoisa puhemies! Valiokunnassa käsittely oli hyvin yksituumaista, ja ymmärrän, että kaikki kokevat tämän rahaston toiminnan sinällään tärkeäksi. Tällähän kootaan varoja palovakuutuksen palosuojelumaksuna ja varat käytetään tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen.

Keskustelu päättyy.

​​​​