Täysistunnon pöytäkirja 20/2002 vp

PTK 20/2002 vp

20. TIISTAINA 5. MAALISKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

 

Paula  Kokkonen  /kok:

Arvoisa puhemies! Puheenvuoroni koskee 2) asiaa, mutta kun nämä liittyvät todellakin toisiinsa, ajattelin todeta vain sen, että suuri osa nykyisen johtosäännön säännöksistä onkin tarkoitus ottaa lakiin, ja niinpä ne ovat 1) asiassa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on ollut määräaikaisessa virkasuhteessa kaksi neuvontalakimiestä. Perustuslakivaliokunta piti asianmukaisena lisätä neuvontalakimiehen virkanimikkeen maininnan 1 §:ään siitä syystä, että näistä neuvontalakimiehistä on ollut voittopuolisesti hyviä kokemuksia ja heidän käyttönsä on nopeuttanut asioitten käsittelyä. Tällä muutoksella pidämme esitystä perusteltuna ja ehdotamme sen hyväksyttäväksi.

Keskustelu päättyy.

​​​​