Täysistunnon pöytäkirja 20/2013 vp

PTK 20/2013 vp

20. TORSTAINA 7. MAALISKUUTA 2013 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Kilpailuviraston toiminta maidon hinnoittelussa

Janne Sankelo /kok:

Arvoisa puhemies! Kilpailuvirasto väittää, että suuri suomalainen maidonjalostaja on nostanut perusmaitojen tukkuhintaa enemmän kuin olisi ollut tarvetta. Virasto teki viime joulukuussa päätöksen, (Timo Soini: Perusmaito on hyvää!) jonka mukaan maitoa on myyty tukkumarkkinoilla alihintaan ja markkinat ovat vääristyneet. Päätöksen johdosta jalostaja ilmoitti nostavansa perusmaidon hintaa vähittäiskaupalle 30 prosenttia. Uusimman tiedon mukaan Kilpailuvirastosta on lähetetty kirje, jossa hinnankorotusta pidetään nyt liian suurena. Kilpailuviraston linja asiassa vaikuttaa jonkin verran epäjohdonmukaiselta. Kysynkin: näkeekö asianomainen ministeri Kilpailuviraston toiminnassa tukkumaidon hinnoittelun osalta ongelmia, ja mihin toimenpiteisiin on tarkoitus ryhtyä tilanteen vakauttamiseksi ja luottamuksen kasvattamiseksi?

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Kilpailu- ja kuluttajaviraston toiminnassa on juuri kyse siitä, että heillä on epäily siitä, että määräävää markkina-asemaa käytettäisiin väärin niin sanotun saalistushinnoittelun kautta, joka tarkoittaa siis sitä, että hintoja lasketaan niin alas, että kilpailulla eivät pääse markkinoille toiset ja sieltä pullautetaan toisia pois. Tähän liittyvästä epäilystä Valiota kohtaan oli kysymys.

Valio reagoi tähän totta kai niin, että kiistää tämän epäilyn ja nostaa sitten hintoja 30 prosenttia, sen maidon perushintaa. Kilpailuvirasto toteaa, että heidän toimiensa seurauksesta tälle ei ole perusteita, ja sitten nyt ilmoitti omalta osaltaan, että pienempikin korotus ilman muuta näihin liittyen riittää. Tämä asiahan on nyt markkinaoikeuteen menossa tai mennyt, eikä tietenkään ministeriö puutu semmoiseen asiaan, joka on tällaisella polulla, eikä muutoinkaan keskeneräisten asioitten käsittelyyn.

Yleisesti ottaen Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt laadukasta työtä omalla sarallaan, eikä meillä ole siihen yleisesti ottaen mitään moitittavaa.

Janne Sankelo /kok:

Arvoisa puhemies! Kilpailuviraston aiemman päätöksen johdosta perusmaidon hinta siis nousi kolmanneksella. Kilpailun ansiosta yleensä hinnat pysyvät kohtuullisina kuluttajan kannalta. Tässä tapauksessa Kilpailuviraston toiminnan seurauksena hinnat nousivat roimasti. Se ei edistä luottamusta.

Olen huolissani paitsi kotimaisesta elintarviketuotannosta tässä tilanteessa erityisesti suomalaisen kuluttajan asemasta. Kysyn ministeriltä: mihin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä, jotta kuluttajien luottamus kilpailun säätelyyn voidaan jatkossa turvata?

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Niin kuin hyvin tiedätte, meillä on mittava terveen kilpailun toimenpideohjelma hallituksessa hyväksytty, jossa on useita toimenpiteitä koskien myös kauppaa ja koskien myös tätä aluetta. Niin kuin äsken sanoin, Kilpailu- ja kuluttajavirasto itse asiassa kiistää, että heidän toimenpiteittensä seurauksesta tällaisia hinnankorotuksia olisi tarvinnut tehdä, ja nyt tämä kiista on sitten markkinaoikeudessa. On parempi, että sitä asiaa käsitellään nyt siellä, kun se on sinne viety, ja meillä ministeriöllä ei ole tietenkään mahdollisuutta eikä tarvettakaan nyt tähän väliin lähteä puuttumaan.

Turkin puhemiesvaltuuskunnan vierailu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Turkin parlamentin puhemies Cemil Çiçek on saapunut seurueineen seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi. (Suosionosoituksia)

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! On selvää, että meidän täytyy Kilpailuvirastoa myöten puolustaa kotimaista tuotantoa, kotimaista jalostusta, tuotekehitystä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Nyt on hieman tullut sellainen olo, että Kilpailuvirastossa ei oikein ymmärretä osuustoiminnan periaatteita ja sitä, että se on ollut yksi niitä menestyksen takeita suomalaiselle taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille. Se on yhä edelleenkin sitä. Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu se, että kaikki jaettava jaetaan osakkaille, mitä jaettavaa on, ja se syntyy useammasta eri lähteestä, ei vain yhdestä osoitteesta, tässä tapauksessa kulutusmaidosta, vaan myöskin niistä korkeamman jalostusasteen tuotteista, joita esimerkiksi Valio tekee. Nyt tämä asetelma on mielestäni hämärtynyt, ja kysynkin, arvoisa ministeri: oletteko käyneet keskusteluja nyt Kilpailuviraston kanssa siitä, että kaikki yritysmuodot ovat samalla viivalla, myös osuustoiminta, koska se on periaatteiltaan erilaista kuin pörssiyhtiöt (Puhemies koputtaa) tai osakeyhtiöt?

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Totta kai ministeriöstä on käyty keskusteluja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kaikista asioista. Ilman muuta kohtelun pitää olla eri yritysmuotoja kohtaan samanlainen. Sitä paitsi osuustoiminnallisuus on tässä yhteiskunnassa tärkeä yritysten toiminnan muoto, jota kaikin puolin pitäisi edistää muutoinkin ja joka on hyvä ja kansanvaltainen toimintatapa yrityselämässä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.

​​​​