Täysistunnon pöytäkirja 201/2002 vp

PTK 201/2002 vp

201. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen ehdotuksessa kysymyksessä on henkilörekistereitä koskevien tullilain säännösten tarkistaminen ja muuttaminen. Muun ohella esityksessä ehdotetaan tullilakiin otettavaksi säännökset televalvonnasta, ja myös teknisen tarkkailun edellytyksiä tarkennettaisiin. Ehdotuksessa tullilakiin esitetään säännökset televalvonnasta samaan tapaan kuin on poliisilaissa. On korostettava, että muille viranomaisille ei tule hallintovaliokunnan mielestä antaa poliisille kuuluvia toimivaltuuksia kovin kevyesti. Ottaen kuitenkin huomioon Tullilaitoksen tehtävät rikosten torjunnassa ja selvittämisessä esimerkiksi entistä vaikeamman huumausainerikollisuuden osalta hallintovaliokunta pitää asianmukaisena tähän hallituksen esitykseen sisältyvien uusien toimivaltuuksien antamista Tullilaitokselle.

Arvoisa puhemies! Poliisin osalta teknisen tarkkailun ja televalvonnan käyttämisen edellytykset rikosten torjumiseksi ja paljastamiseksi on säädetty eri näkökohdat huomioon ottaen harkitusti ja toimivaltuuksien käyttötilanteet huomioon ottaen. Nyt säätäminen tapahtuu myös tullilakiin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Tästäkin hallintovaliokunta on, arvoisa puhemies, saanut perustuslakivaliokunnan lausunnon.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tämähän on yleislaki, ja tätä sovelletaan tulliviranomaispiireissä riippumatta siitä, millä rajalla tulli toimii. Tässä asiassa edellytetään kyllä aika paljon viranomaiselta itseltänsä, miten hän soveltaa tätä lakia siitä riippuen, onko hän sellaisessa toimipisteessä, joka on vaikkapa EU:n ja jonkun kolmannen maan välisen liikenteen yhteydessä tai sitten EU:n sisällä olevassa toiminnassa. Tämä laki on, kuten sanoin, yleislaki, mutta tämä jättää kovin paljon tilaa soveltajan ammattitaidolle, joka epäilemättä on hyvä siinä.

Yleiskeskustelu päättyy.