Täysistunnon pöytäkirja 201/2002 vp

PTK 201/2002 vp

201. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Puutun yhteen yksityiskohtaan tässä hallintovaliokunnan mietinnössä, ja se on hyvin sympaattinen yksityiskohta. Palotoimi noin yleisesti ottaen on taloudellisissa vaikeuksissa sekin, niin kuin monet muutkin toiminnot Suomessa. Kun näin on, niin tuntuu kovin sympaattiselta lukea seuraavaa: "Valiokunta korostaa vapaapalokuntien merkitystä pelastustoiminnassa. Vapaaehtoispohjaiset resurssit, olivatpa ne sopimuspohjaisia tai sivutoimisia, ovat jatkossakin välttämättömiä pelastustoiminnan kannalta."

On erittäin hyvä ja tärkeä asia se, että asia on kirjattu tähän mietintöön näin selkeästi ja kirkkaasti. Kuitenkin ne tarpeet, joita pelastustoimella joudutaan täyttämään, lisääntyvät, kasvavat, enenevät, kaiken aikaa, ja ilman sitä vapaaehtoispanosta, jonka vapaapalokunnat muodostavat, taakka saattaisi muodostua ja muodostuisikin ylivoimaiseksi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Hyvin mielelläni yhdyn ed. Kekkosen esittämiin ajatuksiin. Nimenomaan maaseudulla ja sen kylissä vapaapalokunnat on se voimavara, johon turvallisuus voi nojata. Vapaapalokuntalaiset tekevät hyvin ihailtavaa työtä. Olenkin eräissä yhteyksissä tehnyt muun muassa aloitteita siitä, että nämä vähäiset korvaukset, mitä he pelastustehtävistä saavat, saataisiin verovapaiksi, samoin harjoituskorvaukset, koska nämä joissakin tapauksissa ovat työttömille palokuntalaisille muodostuneet työttömyyskorvauksien esteiksi. Tämä on hieman eri asia, mutta vapaapalokuntien varassa maaseudulla nimenomaan turvallisuutemme lepää.

Yleiskeskustelu päättyy.