Täysistunnon pöytäkirja 201/2002 vp

PTK 201/2002 vp

201. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitysten 157 ja 158 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnassa käytiin lähestulkoon uskomaton skaba, jos näin voidaan sanoa. Se kesti kuukausikaupalla. Kysymys oli kotirauhan suojasta. Maa- ja metsätalousministeriön ja oikeusministeriön virkamiehet halusivat vääjäämättömästi EU:n tarkastusoikeuden ulottamista kotirauhan piiriin. Asiasta käytiin myöskin EU:n laajuinen selvitystyö. Se osoitti, että esimerkiksi Italian lainsäädännössä tämä asia on kuitattu sillä tavalla, että tarkastus suoritetaan maatalouselinkeinon tilojen piirissä ja piste, ja vielä erikoisesti korostetaan kansalliseen lainsäädäntöön perustuen kotirauhan, sanotaanko, koskemattomuutta, jos asia voidaan näin ilmaista.

Niin sitten tämä voimien mittely kansainvälisiin esimerkkeihin ja EU:n laajuisiin esimerkkeihin perustuen johti siihen, että asianomainen kohta muutettiin niin tässä laissa kuin hallituksen esityksessä 158 ja todetaan, ettei kyseistä tarkastusoikeutta tule ulottaa kotirauhan piiriin, ja ehdotetaan sen vuoksi asiaa koskevien säännösehdotusten poistamista asianomaisista pykälistä. Vielä erikoisesti haluttiin selvyyden vuoksi todeta, ettei tarkastusta saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

Sitten kun tämä oli saatu selväksi, seuraavana tuli kysymykseen se, pitäisikö tästä tarkastuksesta ylipäätään jotakin lausua, ja todettiin, että ei nyt enää ärsytetä tuottajia, kun tämä asia on muutenkin saanut niin paljon julkisuutta. Tätä kaikki eivät voineet hyväksyä, ja nyt sitten täällä on vastalause, jonka sisältöä suoraan sanottuna vain hämmästelen.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Meillä eilen käytiin täällä eduskunnassa keskustelua, jossa oli kysymys telekuuntelun ulottamisesta rikollisten toimintojen epäiltyyn kohteeseen ja vaikka kotiin. Tuolloin puolusteltiin eräiltä tahoilta sitä, että kotiin ei voi tällaista ulottaa. Ajattelin silloin, että aivan hullu ajatus oli tämän lainsäädännön kohdalla maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin liittyen, että EU-tarkastajat tulisivat sitten tänne kotien pariin. Minusta riittää se, että he saavat paikan päällä nähdä viljelykset ja saavat kirjallisesti asianmukaiset selvitykset. Nyt tässä on päästy kyllä ihan ymmärtääkseni asialliselle linjalle, mutta ihmettelen, että joku tällaista koteihin tunkeutumista on edes saattanut ajatellakaan.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​