Täysistunnon pöytäkirja 204/2002 vp

PTK 204/2002 vp

204. TORSTAINA 13. HELMIKUUTA 2003 kello 18.10

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Esittelen mietinnön, jonka aikaansaaminen osoittautui erittäin vaikeaksi. Syy on hyvin kiusallinen. Se on kiusallinen siitä syystä, että hallitus annettuaan tämän esityksensä esitteli sitä tiedotteella julkisuuteen, jossa kertoi aivan muuta, kuin mitä tässä hallituksen esityksessä on sisällä. Tiedotteessa todettiin, että kysymys on niin sanotun EU:n ensimmäisen rautatiepaketin implementoinnista Suomen lainsäädäntöön, ja tämä implementoitava asia on kansainvälinen rahtiliikenne rautateillä. Sitten kun ruvettiin tutustumaan tähän hallituksen esitykseen, rupesi hämmästyttämään, että hyvänen aika sentään, mitä ihmettä täällä tekee Ytv elikkä toisin sanoen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. Onko todellakin niin, että Ytv aikoo ryhtyä harjoittamaan kansainvälistä rahtitavaraliikennettä rautateillä? Tätä asiaa sitten kyseltiin viisailta pääkaupunkiseutulaisilta, onko joku kuullut tämmöisestä hankkeesta paikallisilta kunnallis- ja seutukuntapoliitikoilta, ja kukaan ei ollut kuullut, että näin ihmeellisiä asioita sentään kuitenkaan ryhtyisi tapahtumaan.

Hallituksen esitykseen nämä asiat oli kuitenkin ympätty sisään ilman, että sitä todetaan hallituksen esityksessä. Siis toisin sanoen oli rakennettu sellainen hallituksen esitys, jossa oli mukana toinen rautatiepaketti ja vielä kolmaskin aivan henkilöliikennettä ja sen kilpailuttamista myöten. Tämä kuulosti varsin kohtuuttomalta ja suorastaan ennenaikaiselta aktiivisuudelta näissä asioissa. Näin sitten käynnistyi prosessi, jossa käytiin perusteellisesti nämä pykälät läpi ja todettiin, että jos nyt kuitenkin pysyttäisiin siinä, mitä alun perin oli esitetty.

Kaikkein vaikeimmaksi korjattavaksi hallituksen esityksessä osoittautui sen 2 §, jossa tämä Ytv on mainittu. Siitä asiasta kävivät hallituspuolueet, niitten valiokuntavastaavat ja valiokuntaryhmätkin, pitkiä neuvotteluja ihan viimeiseen pisteeseen saakka ja päätyivät sitten semmoiseen puolikonsensustulokseen, että Ytv poistetaan tästä 2 §:stä. Se sitten asiallisesti tapahtui kuitenkin äänestämällä. Oppositio oli sitä mieltä, että ilman muuta Ytv pitää sieltä poistaa.

Toinen asia, joka oli hyvin merkityksellinen, oli rautatieyrityksen vakuutuksia koskeva. Nimittäin pykälä oli muotoiltu sellaiseen muotoon, että tiukimmassa paikassa se olisi saattanut johtaa siihen, että VR-Yhtymälle tulisivat suorastaan kohtuuttomat vakuutusmaksut, jopa sellaiset vakuutusmaksut, että ne tietyssä tilanteessa saattaisivat olla kilpailua vääristäviäkin ja VR-Yhtymän asemaa heikentäviä. 10 § tämän takia kirjoitettiin uudestaan, ja nyt se on tässä kilpailupoliittisessa katsannossa ja VR-Yhtymän kannalta myöskin neutraali.

Edelleen turvallisuustodistusasiat kirjoitettiin uudestaan. Hyvin tärkeä lisäys tehtiin 3 momenttiin, jossa nyt lukee, että tietyllä rataosalla liikennöitäessä rautatieliikenteen harjoittajien tulee kuitenkin aina täyttää yhtäläiset turvallisuusehdot. Niin itsestäänselvältä kuin tämä kuulostaakin näin luettuna, että näinhän täytyy olla, näin ei ollut hallituksen esitykseen kirjattu. Kun muistetaan kaikki, mitä rautateillä on viime aikoina Euroopassa tapahtunut, on äärimmäisen kohtuullista, jos kilpailuasetelmassa ollaan operaattoreitten kesken, että tämä asia on kerta kaikkiaan kohdallaan, että turvallisuusehdot ovat yhtäläiset.

Edelleen sitten perustuslakivaliokunta järjesti tässäkin yllätyksen. Se koskee ratamaksua, jonka perustuslakivaliokunta nyt systemaattisesti tulkitsee veronluonteiseksi maksuksi. Nyt sitten tässä ajassa ei ollut mahdollista tätä pykälistöä kirjoittaa uudestaan, ja niin se on poistettu täältä kuitenkin kuvaten, mikä se ratamaksu nyt sitten oikein on. Tästä tulee sitten varmasti uuden hallituksen esitys heti uudelle eduskunnalle niin, että tämä asia tulee sillä tavalla kuntoon.

Sitten vielä hyvin tärkeä asia on yksi asia, ja se on niin sanotut puitesopimukset. Aika yllättäen hallitus esitti vain viiden vuoden tavoitetasoa puitesopimuksille. Kun ottaa huomioon, kuinka pitkäjänteisestä työstä rautatieliikenteessä on kysymys, ehdotin, että pääsääntö muutettaisiin kymmeneksi vuodeksi, ja sen sitten valiokunta hyväksyi.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan vaatimusten mukaisesti on tehty pienempiä tarkennuksia, täsmennyksiä, rajauksia näihin pykäliin. Tämä mietintö on yksimielinen näin nähtynä, mutta ed. Bremer jälkikäteen ilmoitti, että hän olisi ollut toista mieltä tässä asiassa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ratahan on ollut, radanpito ja junaliikenne yleensäkin, nyt aikamoisessa epäsuosiossa ainakin liikenne- ja viestintäministeriössä. Tuntuu siltä, että liikenne- ja viestintäministeri on itse henkilökohtaisesti kyllä jollakin tavalla nyt heikentämässä Suomen rataliikennettä monellakin tavalla. Mielestäni kyllä yksi tapa on tuoda tämän tyyppinen hallituksen esitys eduskuntaan, mistä liikennevaliokunnan puheenjohtaja kertoi, että ikään kuin tähän ehdotukseen oli sisään kääritty muuta, kuin mitä julkisesti haluttiin todeta, eli oli kysymys kilpailun avaamisesta YTV:n henkilöliikenteenkin osalta. Näin ollen oli varsin ansiokasta valiokunnalta, että se pysähdytti tällaisen asiattoman asian eteenpäinviemisen ja teki mietinnön nyt käsillä olevalla tavalla.

Arvoisa puhemies! Haluaisin viitata siihen, että VR-Yhtymä Oy:n toimintamahdollisuuksia pitäisi parantaa ja vahvistaa. Tällä hetkellähän VR-Rata Oy on ollut nimenomaan nyt heikennyksen kohteena. Tiedämme lomautusuhat ja 40 työntekijän vähentämisen. Tässä on valtioneuvosto ryhtymässä erityistoimiin lomautuksen johdosta 500 työttömän henkilön auttamiseksi ja tilanteen helpottamiseksi. Mutta kaikesta tästä huolimatta tilanne pitkällä jänteellä näyttää vaikealta, koska VR-Rata Oy:n rahoitus tulevaisuudessa on heikko johtuen Ratahallintokeskuksen rahoitusongelmista, mitkä ovat poliittisia valintoja.

Mutta lopuksi haluaisin vielä todeta, että liikennevaliokunnan mietintö on siis hyvä ja näissä olosuhteissa tyydyttää. On varsin paikallaan, että valiokunnat pystyvät oikaisemaan huonoja hallituksen esityksiä ja myöskin analysoimaan niistä oleellisimman.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​