Täysistunnon pöytäkirja 204/2002 vp

PTK 204/2002 vp

204. TORSTAINA 13. HELMIKUUTA 2003 kello 18.10

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

 

Mikko Immonen /vas:

Herra puhemies! Esillä on sähkömarkkinalain muutos. Kysymys on siitä, että kuluttajille turvataan paremmin sähkön saanti. Asia ei valiokunnassa ollut ollenkaan helppo. Keskeisin asia tässä juuri on se, että saadaan sähkökatkokset mahdollisimman lyhkäisiksi. Pikkuisen on annettu keppiä ja vähän porkkanaa, pientä korvausta niille, joitten sähkö on ollut poikki pitempään. Tosin se aika on aika pitkä, 12 tuntia, ja sen jälkeenkin sitten semmoinen, että riippuen myrskyistä. Tämä on vaikea asia ollut valiokunnalle, mutta loppuponnessa on lähdetty siitä, että asiaa hyvin suurella vakavuudella seurataan niin, että sähkön hinta ja kuluttajan sähköntarve kohtaavat eikä kuluttajille koidu mitään kohtuuttomia seurauksia eikä myöskään sähköyhtiölle niin, että menisivät konkurssiin.

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! On hyvä asia, että talousvaliokunta sai tämän sähkömarkkinalain käsiteltyä. Kuten täällä ed. Immonen jo viittasi, tähänhän liittyy hyvin vahvasti sähkön saanti ja kuluttajan oikeudet. Toisaalta on toki huolehdittava siitä, että ei ajauduta ongelmalliseen tilanteeseen, kun on poikkeuksellisia sääoloja, myöskään sähköyhtiön talouden osalta. Ymmärtääkseni tässä on nyt löydetty kohtuullisen hyvä tasapaino, ja niin kuin ed. Immonen totesi, jatkossa on asiaa ja lain toimivuutta seurattava ja tarvittaessa puututtava tilanteeseen.

Arvoisa puhemies! Ongelmallisia tilanteita on syntynyt siksi, että meillä on ollut vähän poikkeuksellisia talvia. Jatkossakin niitä voi olla, ja siihen pitäisi tietysti tähänastista paremmin kyetä myös sähköyhtiöissä varautumaan niin, että sähkön kuluttajat, eritoten muun muassa maatalousyrittäjät tai muut yrittäjät, eivät joutuisi kohtuuttoman vaikeisiin tilanteisiin sähkökatkosten vuoksi. Toki kotitaloudet ovat yhtä lailla ongelmallisessa tilanteessa.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Ongelmaa lisää se, että sähköyhtiöitten joukkoon on tullut ulkomaisia, Suomen huonosti tuntevia yhtiöitä. Suomi on maa, jossa olosuhteet eivät välttämättä ole sellaiset, missä olemattomilla vehkeillä saadaan sähkölinjoja korjattua. Ainakin valiokunnan kuulemisessa kävi ilmi, että viimeisten myrskyjen osalta yhtenä syynä pitkiin katkoksiin on ollut juuri se, että ei ole ollut asianmukaista valmiutta. Nyt tähän asiaan on tulossa korjausta ja pikkuisen sitten keppiäkin.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​