Täysistunnon pöytäkirja 208/2002 vp

PTK 208/2002 vp

208. MAANANTAINA 17. HELMIKUUTA 2003 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

 

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Jo ammattikorkeakoululain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä viime viikolla keskustelimme tästä aiheesta pitkästi ja laajasti, enkä näe enää aiheelliseksi tähän sen syvällisemmin puuttua. Ihan lyhyesti esittelen lausumaehdotukseni pohjaksi argumentin, joka mielestäni on tullut esiin näiden neljän vuoden aikana ja on osoittautunut pienehköksi ongelmaksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

Nimittäin keskeyttämisprosenteista on keskusteltu pitkään ja hartaasti ammattikorkeakoulujen sisällä, ja eräs asia, joka on tullut ilmi, on paitsi asevelvollisuuden suorittaminen niin myöskin muuttuneet elämäntilanteet opiskelun aikana. Tässä viittaan esimerkiksi avioliiton satamaan purjehtimiseen ym. tällaisiin seikkoihin, jotka ovat aiheuttaneet sen, että pariskunnan eri osapuolet ovat joutuneet eri opiskelupaikkakunnille ja tästä syystä joutuvat pitämään taloutta kahdella eri paikkakunnalla. Tästä syystä katson, että kun tähän saakka ammattikorkeakoulujen sisällä suhtautuminen tällaisiin elämäntilanteen muutoksiin on ollut kovin kitsasta eikä tällaisia opiskelupaikkojen vaihtoja ole voitu suorittaa, nyt tätä joustavoitettaisiin niin, että olisi mahdollisuus muuttaa esimerkiksi edellä mainitsemastani syystä saman opintosuunnan eri yksiköiden välillä opiskelupaikkaa ja näin ollen vältyttäisiin siltä, että keskeyttämisiä tämän vuoksi tapahtuisi.

Arvoisa puhemies! Teen seuraavan lausumaehdotuksen tässä ammattikorkeakoululain yhteydessä: "Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulujärjestelmää kehitettäessä ammattikorkeakouluopiskelijan muuttuneista elämäntilanteista johtuvista syistä ammattikorkeakoulun saman alan eri yksiköiden välillä tapahtuvaa siirtymistä joustavoitetaan, jotta vältyttäisiin turhilta opintojen keskeyttämisiltä."

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kerolan ehdotusta. Se on varmasti hyvin käytännöllinen ja joustava, nuorten opiskelijoitten näkökulmasta ajateltu asia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelu on päättynyt. — Anteeksi, ed. Gustafsson, olkaa hyvä. Juuri ja juuri ehditte.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! No niin, onneksi on tullut harjoiteltua tässä eduskuntakiireitten ohella!

Tämä ed. Kerolan lausuma, joka koskettaa siis ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ja heidän joustavaa siirtymistään, on tietysti ihan periaatteessa kannatettava ja oikean suuntainen. Itse nyt kuitenkin olen suhtautunut tähän vähän nihkeästi lähinnä sen takia, että huomioon ottaen nyt tämän ammattikorkeakoululain yleisen erittäin merkittävän koulutuspoliittisen aseman se tuntuu tässä yhteydessä sitten ehkä vähän kapealta ja erityisesti nyt sen takia, että sivistysvaliokunta kyllä omassa mietinnössään velvoittaa opetusministeriötä hyvin tarkasti nyt seuraamaan ammattikorkeakouluopiskelijoitten asemaa, tilannetta ja keskeyttämisiä ja tavallaan sitä, mitä ylipäätänsä opiskelun aloittamisen suhteen tapahtuu. Sanoisin nyt näin, että ed. Kerola on kyllä ihan oikeilla jäljillä, mutta kuten sanoin, tämä asia nyt varmaan tulee opetusministeriön ominkin toimin hoidettua eikä nyt välttämättä sitten tarvitse tätä lausumaa kylkeensä.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Gustafssonille toteaisin vaan, että tästä kyseisestä asiasta on käyty viimeisten neljän vuoden aikana eräitäkin keskusteluja ministeriöön päin ja tämä asia on jostakin syystä takkuillut siellä. Täällä käytännön tasolla olisi halua tällaisiin toimenpiteisiin, mutta niin kuin kerroin, vastaanotto ei ole ollut kovin myönteinen. Tämä ei vaadi rahaa ensinnäkään ollenkaan, vaan joustavoittaisi sekä kenttätyötä opiskelijoiden puolella että myöskin näiden eri opiskeluyksiköiden puolella, joten en näe mitään perusteita, etteikö tätä voitaisi viedä eteenpäin lähinnä opiskelijan oikeuksien kannalta.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Jos nyt kävisi niin, mikä ei minusta ole ollenkaan huono tilanne, että eduskuntavaalien jälkeen esimerkiksi keskustapuolue ja sosialidemokraatit neuvottelevat hallitusohjelmasta, ja kristilliset, niin varmaan tämä on sen tyyppinen asia, ylipäätänsä ammattikorkeakoulujen rahoituslainsäädäntö, joka tippui tästä laista pois, mikä oli tavaton vahinko, että ylipäätänsä ammattikorkeakoululakiin tulee palata. Minusta se on kunniakas asiayhteys hoitaa tämä asia.

Keskustelu päättyy.