Täysistunnon pöytäkirja 208/2002 vp

PTK 208/2002 vp

208. MAANANTAINA 17. HELMIKUUTA 2003 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

22) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

 

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tässä varmaan ei voi hylätä näitä, mutta pikkuisen huoli on tullut siitä, kun tässä laitetaan raja, kuinka kauan sähkö saa olla poikki, ettei tämä tule minimimääräksi, jota aina ajetaan siihen, että se voi olla se 12 tuntia, ennen kuin sitten tosissaan ruvetaan tekemään parannuksia. Toivoisi, että yhteistyötä eri sähkölaitosten kanssa olisi huomattavasti enempi, jotta käytettäisiin näissä korjauksissa aina lähintä laitosta, joka voisi työn tehdä, elikkä ostopalvelua siinä mielessä. Tämä on kyllä mielestäni aika iso huolenaihe, ja toivottavasti olen väärässä, mutta pahaa pelkään, että tästä vielä ongelma saattaa tulla.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Haluan lyhyesti kiinnittää huomion tähän talousvaliokunnan mietintöön. Tässä mietinnössä on tuotu esille seikka, jota tässä lakiesityksessä ei ollut, eli pitkistä sopimuksista aiheutuneet niin sanotut kariutuneet kustannukset, jotka ovat koituneet erittäin kalliiksi eräille sähköyhtiöille, joiden taloutta nämä tällä hetkellä rasittavat. Kuten valiokunta mietinnössään lausuu, niin seuraavissa lain valmisteluissa nämä kariutuneet kustannukset tulee tuoda eduskunnan käsittelyyn.

Keskustelu päättyy.