Täysistunnon pöytäkirja 21/2001 vp

PTK 21/2001 vp

21. KESKIVIIKKONA 7. MAALISKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä oleva Rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttaminen on sinällään vähäinen, mutta erittäin tärkeä. Tämä lakihan liittyy tämän kuun 25. päivänä voimaan tulevan Schengenin sopimuksen käyttöönottoon ja merkitsee kahta muutosta nykytilaan.

Ensinnäkin Schengenin sopimuksen keskeinen sisältöhän on sisärajatarkastusten lakkauttaminen järjestelyssä mukana olevien maiden yhteisillä rajoilla. Erityisestä syystä tarkastukset voidaan kuitenkin palauttaa. Tästä menettelystä tulee olla säännös kuitenkin lainsäädännössämme. Tällä hetkellä tällaisia säännöksiä ei meillä ole. Tässä esityksessä ehdotetaan, että päätöksen sisärajatarkastuksen palauttamisesta tekisi pääsääntöisesti valtioneuvosto. Kiireellisissä tapauksissa päätöksen voisi kuitenkin tehdä sisäasiainministeriö ja tehty päätös mahdollisimman pian vietäisiin valtioneuvoston vahvistettavaksi.

Toinen esitykseen liittyvä muutos koskee ulkomaalaisten valokuvien ottamista valvontarekisteriin. Tässähän kysymys on tavallaan Rajavalvontarekisteriin talletettavasta tiedosta; sellaisena myös valokuvaa voidaan pitää. Tiettävästi Suomeen on ollut tulossa henkilöitä jopa kahdeksalla eri henkilöllisyydellä. Ainoa keino nykyisellään saada tämä estettyä on valokuvan tallentaminen ja rekisteripohjainen kuvien vertailu, joka nykytekniikalla tapahtuu erittäin luotettavasti ja erittäin nopeasti.

Nämä kaksi muutosta, arvoisa puhemies, ovat rajavartiolaitoslakiin tulossa. Näiden muutosten myötä Suomi on ymmärtääkseni valmiina Schengenin säännösten toteuttamiseen, joka muutaman viikon sisällä alkaa.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​