Täysistunnon pöytäkirja 21/2001 vp

PTK 21/2001 vp

21. KESKIVIIKKONA 7. MAALISKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta

 

Juha Karpio /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Luin ed. Aittoniemen tekemän aloitteen hyvin perusteellisesti läpi jo sitäkin taustaa vasten, että aikanaan maistraatin päällikkönä jouduin hyvin paljon tämän lain ja sen soveltamisen kanssa tekemisiin. Mielestäni nykyinen laki on toiminut hyvin. Jos henkilö on kadonnut, tapauksesta riippuen 5 tai 10 vuoden jälkeen hänet voidaan julistaa kuolleeksi. Jos on sotatila, aika on lyhyempi.

Ed. Aittoniemi perustelee asiaa niin, että jos esimerkiksi Inkerin tai entisen Neuvostoliiton kansalainen on ollut rintamajoukoissa ja rintamaolosuhteissa kadonnut siellä, niin hänellä ei ole oikeusturvaa kuolleeksi julistamiseen. Tietenkin asia myöskin näin on. Täällä todetaan myös, että tämä asia ei varmasti enää niin ajankohtainen ole. Hivenen varauksella suhtaudun tähän lakialoitteeseen. Tietysti ed. Aittoniemi olisi voinut paremminkin perustella tätä asiaa. Mutta kun olen hänen kanssaan keskustellut, niin toisaalta taas kun ulkomaalaisten määrä Suomessa lisääntyy niinkin paljon kuin tällä hetkellä, varmasti monia ongelmallisia tilanteita tulee, kun henkilö täällä pitkään asuneena on kadonnut ja kuolleeksi julistamisen mahdollisuutta ei hänen kohdaltaan ole.

Keskustelu päättyy.

​​​​