Täysistunnon pöytäkirja 21/2001 vp

PTK 21/2001 vp

21. KESKIVIIKKONA 7. MAALISKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Leena-Kaisa Harkimon ym. lakialoite liittyy valtioneuvoston piirissä valmisteltavaan Yrittäjyys-hankkeeseen. Mielestäni hallituksen tulisi ottaa tämä asia vakavasti. Mehän olemme ennenkin keskustelleet tästä rajasta, joka nykyisellään on liikevaihdon osalta 50 000 markkaa ja jonka ylittyessä arvonlisäverovelvollisuus koskee koko myyntiä. Tämä raja on ehdottomasti liian alhainen. Nyt tämän aloitteen pohjana on Suomen Yrittäjien laatima malli, jolla päästäisiin mielestäni kohtuullisen hyvin estämään ne ongelmat, parantamaan ne puutteet, joita nykysäännökseen liittyy, ja turvattaisiin myös näiden työllistävien työvaltaisten pienten yritysten kasvu.

Olen tätä samaa asiaa, arvoisa puhemies, myös omalla kirjallisella kysymykselläni kiirehtinyt ja odottelen siihen vastausta.

Pentti Tiusanen /vas:

Rouva puhemies! Totean tässä ihan samaa. Me olemme keskustelleet tästä aikaisemmin, ja myös allekirjoittanut on ottanut tähän asiaan kantaa. Pienyrittäjän tilanne on todella heikko silloin, kun hänen taloudelliset edellytyksensä ovat esimerkiksi juuri tämän kaltaisia, että liikevaihto on siellä 50 000 markan vaiheilla. Tässä mielessä ed. Leena-Kaisa Harkimon lakialoite on aivan oikean suuntainen.

Tässä talossa on myös paljon keskusteltu siitä, mitä merkitsi, kun hyvin voimakas ja painava arvonlisävero otettiin mukaan palveluihin, kuten esimerkiksi kampaamo-parturi -palveluihin. Se vaikeutti ja vaikeuttaa liiketoimintaa. Etenkin, voisi sanoa, Helsingin ulkopuolella sillä on heti suurempi merkitys kuin täällä. Näin ollen yhdyn kyllä niihin ajatuksiin, jotka tässä muun muassa ed. Väistö esitti.

Keskustelu päättyy.

​​​​