Täysistunnon pöytäkirja 21/2009 vp

PTK 21/2009 vp

21. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Tämä asia, hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin, on ollut ensimmäisessä käsittelyssä erimielisenä, ja näin ollen äänestettiin nimenomaan siitä ikkunasta, joka haluttiin vähemmistön eli opposition kannanoton perusteella pitää pari kuukautta kauemmin auki, eli olisi voitu näitä hakemuksia hakea kaksi kuukautta kauemmin ja aloittaa myös nämä toimet, peruskorjaukseen liittyvät toimet tai korjauksiin liittyvät toimet, rakentamistoimet, kaksi kuukautta kauemmin kuin tämä hallituksen esitys suo ja antaa mahdollisuuden.

No, tämä ei mennyt läpi, mutta mikä on kuitenkin syytä mainita, on tämä valiokunnan yksimielinen lausumaehdotus, joka katsoo mahdolliseksi tai tarpeelliseksi selvittää näiden tukitoimenpiteiden jatkumisen myöskin vastaisuudessa eli ei ainoastaan niin, että ne loppuvat nyt vuoden 2009 kuluessa.

Arvoisa puhemies! Sinänsä tämä on hyvä ehdotus. Tässä on nyt niitä elvyttämistoimenpiteitä, joita on odotettu hallitukselta, yksi sellainen. Tämä 10 prosentin kompensaatio on vaikuttava, se on tietyn ajan kestoinen eli se on väliaikainen, se on hyvin kohdistuva ja se on myös työllistävä. Tämä on siis aivan erilainen asia kuin mistä tänään pitkään on käyty keskustelua, tämä kelamaksun poistaminen työnantajilta.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Haluan myös kiinnittää huomiota tuohon valiokunnan yksimieliseen lausumaehdotukseen ja siinä siihen kohtaan, joka äsken vielä jäi mainitsematta, eli energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen, joka olisi hyvin tarpeen myöskin ilmastopoliittisista syistä.

Aivan kuten ed. Tiusanenkin pidän hiukan harmillisena sitä, että valiokunta ei ollut kuitenkaan valmis tähän parin kuukauden sinänsä pieneen pidennykseen, jolla olisi kuitenkin voitu varmistaa se, että ei vuodenvaihteessa ole täydellinen kaaos tuolla kuntakentällä, kun näitä hakemuksia sitten tulee ruuhkaksi asti todennäköisesti, mutta myös sen vuoksi, että hankkeitten suunnittelu olisi mahdollisimman korkeatasoista, ja myöskin tässä tämä energiatehokkuuden näkökulma pitäisi ottaa huomioon.

Eli nyt on vaarana kyllä se, että yllättävän monet taloyhtiöt jäävät tästä junasta, koska tämä aika on näin lyhyt. Enkä ollenkaan sano, että tämä meidän ehdottamamme kaksi kuukautta nyt olisi sitä välttämättä mitenkään kriittisesti pidentänyt, mutta kun tiedämme, että taloyhtiöissä on tietyt yhtiökokoukset ja muun rumban pyörittäminen kestää, niin tällä olisi voitu antaa pieni jatkoaika näille yhtiöille, jotka eivät nyt tähän hakuun ehdi. Sen vuoksi olisin kyllä ollut toivomassa, että tämä kaksi kuukautta tähän olisi saatu, mutta nyt mennään tällä eteenpäin.

Erkki Pulliainen /vihr:

Herra puhemies! Ihan vaan palautan mieliin, mitä ministeri Vapaavuori totesi aikaisemmin tässä yhteydessä. Hän totesi, että energiatehokkuus on hyvä asia, mutta siitä pidetään huoli, ettei ainakaan energiatehokkuuden kannalta huonompia ratkaisuja mennä hyväksymään, ja sekin on hyvä asia, mutta muutoin olen samaa mieltä energiatehokkuudesta.

Sitten tämmöisenä symbolisena yhteenvetona siitä, mitä ministeri täällä totesi, muistutan siitä, että tuli sellainen vaikutelma kuin se ikkunoitten auki pitäminen kaksi kuukautta olisi lisännyt reumatismin uhkaa ja vaaraa, ja sen takia näin ei tehty.

Susanna Huovinen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan haluan nyt vain todeta sen, että ministeri täällä ykköskäsittelyssä kyllä totesi, että eihän tämä kaksi kuukautta nyt mikään aivan mahdoton olisi ollut, ja ainakin oma huoleni tässä valiokunnan kuulemisten perusteella on nimenomaan se, että meillä on pienimuotoinen kaaos tuossa vuodenvaihteessa päällä, koska tämä ruuhkautuu ja emme ole aivan saaneet vakuutusta siitä, että nämä hallinnolliset resurssit eri puolilla Suomea ovat kunnossa ajatellen tätä tilannetta.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen kiinnitti tärkeään asiaan huomiota, niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin, nimittäin tähän energiatehokkuuden parantamiseen. Todella nyt me rakennamme, teemme näitä työtehtäviä ja toimenpiteitä kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Niiden vaikutukset ulottuvat siis pitkälle tulevaisuuteen. Niiden pitää olla mahdollisimman energiatehokkaita. Tässä laissa ainoastaan todetaan hyväksyttävyys, ja niin kuin täällä todettiin, toimet eivät saa olla luonteeltaan negatiivisia, mutta niihin ei välttämättä tule kuitenkaan sisältyä tai niiden ei pidä sisältää tällaista positiivista energiatehokkuuspanosta.

Nyt valiokunnan lausumaehdotuksessa, joka siis on yksimielinen tältä osin, todetaan kuitenkin energiatehokkuuden merkittävä parantaminen ja porrastaminen, avustuksen porrastaminen energiatehokkuuden mukaan, jotenka se on askel pitemmälle kuin hallituksen esityksessä on, ja tämä on tärkeää mielestäni.

Keskustelu päättyi.

​​​​