Täysistunnon pöytäkirja 22/2004 vp

PTK 22/2004 vp

22. TIISTAINA 9. MAALISKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Halusin ihan yleiskeskustelun puheenvuorona todeta sen, että Museovirasto on ollut ja on erittäin tärkeä toimija Suomessa nimenomaan silloin, kun kulttuuri- ja historiallisia arvoja pyritään säilyttämään. Tiedämme sen, että on erittäin paljon vastakkaisia pyrkimyksiä, ja sen takia Museovirasto aina ajoittain on joutunut kohtuuttomankin arvostelun ja ryöpytyksen kohteeksi. Etenkin jos se on pyrkinyt noudattamaan lakia ja nimenomaan muinaismuistolakia ja toteuttamaan suojelua, silloin sen kimppuun on käyty. Se on yleensä tavanomaista esimerkiksi ympäristön- ja luonnonsuojelussa.

Mutta kaiken kaikkiaan haluaisin todeta, että tämä on tärkeä virasto ja sen toiminnalle pitää jatkossakin antaa tarvittavat mahdollisuudet.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​