Täysistunnon pöytäkirja 22/2010 vp

PTK 22/2010 vp

22. TORSTAINA 11. MAALISKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Suomalaisen yritystoiminnan edellytysten parantaminen

Ilkka Kanerva /kok:

Puhemies! Kun tämä hallitus aloitti toimintansa, sillä oli muutama ylitse hallinnonalojen käyvä näkökohta niin sanotun politiikkaohjelman merkeissä. Eräs niistä on työn ja työllistymisen, yrittämisen politiikkaohjelma. Tarkoitus on tietenkin, että suomalaiset yritykset voisivat olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä, ne voisivat olla kasvuhakuisia, ja että Suomi tarjoaisi niin hyvät toimintaedellytykset myös työllisyyttä silmälläpitäen kuin suinkin mahdollista. Nyt tiedämme, että painimme syvän laman olosuhteissa, jolloin tämä tarve, suomalaisen yritystoiminnan edellytysten parantaminen, vain korostuu. Ministeri Pekkarinen, nyt otetaan miehestä mittaa. (Eduskunnasta: Ohhoh!) Kysyn teiltä:

Mitkä ovat ne käytännön konkreettiset toimet, jotka te politiikkaohjelmasta vastaavana ministerinä tältä yrittämisen edellytyksiä parantavalta politiikkasektorilta aiotte tuoda viimeistään, olettaisin, budjettiriiheen, ne käytännön konkreettiset toimet, joilla yrittäjyyden toimintaedellytykset paranevat? (Hälinää)

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

(Hälinää — puhemies koputtaa) Arvoisa puhemies! Tuo politiikkaohjelma on työn, yrittäjyyden ja työelämän politiikkaohjelma, ja se kattaa siis kaiken tämän. Mutta kun yrittäjyyteen ja sen edellytyksiin tässä nyt kajottiin, ehkä siitä joku sana.

Politiikkaohjelman luonnehan on se, että se pyrkii eri hallinnonaloilla, erilaisin toimin eri hallinnonaloilla, edistämään sitä samaa yhteistä, olkoon nyt sitten tässä yhteydessä yrittäjyyden, asiaa. Maailmanlaajuinen lama toki vaikuttaa paljon niihin edellytyksiin, miten tässä tilanteessa voidaan toimia. Tästä huolimatta me olemme kuitenkin käynnistäneet mielestäni monia sellaisia toimia, jotka ovat jo meneillään erityisesti kasvuyrittäjyyden, joka on meidän ongelmamme, hyväksi, jotta me saisimme sen osaamispotentiaalin muuttumaan yrityksiksi, työpaikoiksi ja kasvaviksi yrityksiksi: Meillä on erillinen rahoitus Tesissä, joka auttaa nimenomaan tämäntyyppisiä yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun. Me olemme ottaneet käyttöön Tekesin kautta tämmöisen erityisen niy-rahoituksen, nuorille ja innovatiivisille yrityksille suunnatun erillisen rahoituksen. Me paraikaa valmistelemme tämmöistä innovaatiovähennystä, ja toivon, että hallitus voi siinä löytää yhteisen ymmärryksen. Se nimenomaan auttaa myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka nyt eivät pääse osallisiksi Tekesin rahoituksesta. Meillä on monia eri hankkeita, joitten yhteinen nimittäjä on tämä sama kysyjän kaikilla senttimäärillä tarkoittama hyvä tavoite.

Ilkka Kanerva /kok:

Arvoisa puhemies! Me kummatkin tiedämme, että tässä oli vähän veden kirnuamisen makua, tässä vastauksessa. Me tarvitsemme konkreettista toimintaohjelmaa eritoten työllisyystilanteen takia. 80 prosenttia nuoristamme työllistyy pieniin yksittäisiin yrityksiin, ja me tarvitsemme jonkin selvän konkreettisen mallin siitä, miten yritystoiminta tässä suhteessa voisi työllistää erityisesti nuoria mutta tietysti myöskin muita.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Tällaisella kyselytunnilla kysyjä voi varmasti väittää, että vastaaja ei kerennyt kaikkea sanoa, mikä on olennaista tässä yhteydessä.

Me olemme alan koulutuksessa tehneet paljon tämän hallituksen aikaan ja teimme jo edellisen hallituksenkin aikaan. Me olemme alan rahoituksessa tehneet erittäin radikaaleja ratkaisuja. Me olemme parantaneet siis miljardeilla yritysten, nimenomaan julkisen yritysrahoituksen, edellytyksiä, ottaneet erityisesti pienille yrityksille käyttöön tämmöisen suhdannerahoituksen, jossa vaikeimman yli yritetään viedä ne yritykset, jotka ovat tällä hetkellä ongelmissa. Me olemme yrittäneet myöskin tehdä, emmekä vain yrittäneet, vaan myöskin tehneet, toimia yrittäjyyden taakan vähentämiseksi yhteistyössä ministeri Sinnemäen kanssa, jolleka asiat näiltä osin paljolti kuuluvat. Me olemme myöskin yritysten innovaatiorahoitusta parantaneet, siis tavallisten yritysten sekä tuotantoteknologiassa, liikkeenjohtamisessa että pääsyssä ja menossa maailmalle markkinoille, kaikissa näissä toimissa, yrittäneet tätä tietä tasoittaa. Mutta aina voi sanoa, että tämä ei ole riittävästi.

Erityinen päivänkohtainen huoleni liittyy jo kertaalleen kertomaani: Tekesin raha ei kohdennu riittävästi tällaisille pienille, keskisuurille yrityksille, joittenka kuntoa, tuottavuutta pitäisi parantaa. Tästä syystä minä toivon, että tämmöinen innovaatiovähennys voitaisiin ensi tilassa ottaa käyttöön, mielellään ensi vuoden alusta lukien.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​