Täysistunnon pöytäkirja 22/2010 vp

PTK 22/2010 vp

22. TORSTAINA 11. MAALISKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Konkurssin tehneiden yrittäjien aseman parantaminen

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Jatketaan yrittäjyydestä. EU-komissiokin on taannoin kehottanut jäsenmaitaan parantamaan yrittäjien toimintaedellytyksiä erityisesti konkurssien osalta. Suomessahan konkurssiin ajautunut yrittäjä on useimmiten ahdingossa, hänen perässään ovat tietysti verottaja, syyttäjä ja monet muut tahot. Me olemme menettäneet paljon tällaista hyvää elämänkokemusta ja osaamista, kun he eivät pysty toimimaan jatkossa yrittäjinä uudelleen.

Täytyy kiittää hallitusta siitä, että yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa parannettiin, mutta konkurssiyrittäjien osalta haluaisin kysyä: Voitaisiinko tähän kysymykseen vielä puuttua? Meillä on ihan sieltä 1990-luvulta asti yrittäjiä, jotka ovat olleet vuosia pois tavallaan tuottavasta työstä tässä mielessä. Miten nyt sitten tämän taantuman aikaan, kun on syntynyt näitä ikäviä jälkiä, päästäisiin jatkamaan eteenpäin ja tekemään yritystoimintaa?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa puhemies! Ongelma on todella akuutti, ja konkurssien määrä on kasvanut nyt laman myötä merkittävästi.

Jos aloitetaan jo ajasta ennen konkurssia, niin on hyvä tunnistaa, että uusi yrityssaneerauslaki toimii aiempaa paremmin, kunhan riittävän varhaisessa vaiheessa yritys tunnistaa tarpeensa hakeutua yrityssaneerauksen piiriin. Tämä on ehkä kaikista tehokkainta. Tältä osin yrittäjäkenttä ei vielä ymmärrä, että sinne yrityssaneeraukseen pitää hakeutua heti, kun ongelmia ilmenee, eikä antaa ajautua liian lähelle konkurssia.

Sitten on erikseen hallituksen puoliväliriihen hyvät linjaukset näistä fresh start -ajatuksista eli siitä, että jos ihminen kertaalleen esimerkiksi yritystoiminnan takia ylivelkaantuu, niin lainsäädäntöä ylivelkaantuneiden helpottamiseksi parannetaan ja helpotetaan. Tältä osin olemme työryhmässä ensimmäisessä vaiheessa jo hyvin lähellä. Eduskunta tulee saamaan esityksen velkajärjestelyaikojen lyhentämisestä, hyvin radikaalista lyhentämisestä, ja vielä tällä vaalikaudella myös järjestelyedellytyksistä, joista osa saattaa liittyä hyvinkin nimenomaan yritystoiminnan kautta velkaantumiseen.

Tämän lisäksi yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen ja Suomen Yrittäjien kanssa on verkostoiduttu tiedon levittämisessä (Puhemies: Minuutti on kulunut!) niistä keinoista, joita on.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Yksi ongelma on tietysti se, että useimmiten koti menetetään tässä tapauksessa.

Mitä näissä tapauksissa voidaan tehdä, että oma koti ei lähde alta, että voitaisiin saneeraus toimittaa niin, että se kuitenkin säilyy ja tällä tavalla tästä ei aiheudu kohtuuttomia vahinkoja, jos yritystoiminta sinällään on joutunut vaikeuksiin?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Oikeusministeriö, oikeastaan yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa, on tutkinut erilaisia mahdollisuuksia, syntyykö markkinoille tai tarvitaanko erillistä lainsäädäntöä tiettyjen yritysten lainoituksessa sen suojaamiseksi, että kotia ei käytettäisi ollenkaan lainan panttina. Mutta kaikki nämä selvitykset ovat päätyneet siihen, että olisi omiaan vähentämään yritteliäisyyttä, rajaamaan markkinoita ja viemään myös semmoisia ihan aitoja mahdollisuuksia lopulta kasvattaa menestyväkin yritys, jos kodin panttaaminen olisi kokonaan kielletty.

Sen sijaan äsken mainitsemassani Yrittäjien kanssa tehtävässä valistuksessa yrittäjiä paremmin neuvotaan suojaamaan tämä kotiasia riskien varalta ja sitä tietä jatketaan tästä eteenkinpäin.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​