Täysistunnon pöytäkirja 22/2010 vp

PTK 22/2010 vp

22. TORSTAINA 11. MAALISKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Yleisradion rahoituksen järjestäminen ja turvaaminen

Ulla-Maj Wideroos /r:

Herr talman, arvoisa puhemies! Under de senaste åren har ett ganska noggrant arbete för att trygga Yles verksamhetsförutsättningar i framtiden gjorts, bland annat av den arbetsgrupp som vi kallar för Lintilä-kommittén. Arbetsgruppen var dessutom enig i sin slutrapport efter ett mycket ingående och långvarigt arbete. Nu har man slängt det här pappret i papperskorgen, och nu är också Yles framtid i vågskålen tack vare det.

Hur tänker minister Lindén efter det här garantera att Yle har ekonomiska förutsättningar att uppfylla det som är det allra viktigaste, det vill säga public service-uppdraget? Dessutom kommer andra sparåtgärder att drabba Yle. På vilket sätt kommer minister Lindén att följa med, via sparåtgärderna, hur Yle klarar av sitt uppdrag?

Siis miten ministeri Lindén aikoo varmistaa sen, että Ylellä olisi myös tulevaisuudessa taloudellisia mahdollisuuksia täyttää niin sanottu public service -tehtävänsä? Lisäksi haluamme myöskin kysyä: Minkälaisia säästötoimia Ylellä ministeri Lindénin mielestä nyt on vielä edessään, kun tämän parlamentaarisen työryhmän, niin sanotun Lintilän ryhmän, linjaukset on kumottu tai heitetty roskakoriin?

Viestintäministeri Suvi Lindén

Arvoisa puhemies! Ylen rahoitus on kaikissa olosuhteissa turvattu, sen haluan vakuuttaa ed. Wideroosille, (Ed. Tennilä: Ei ole turvattu!) ja parlamentaarisen työryhmän työtä ei ole laitettu paperikoriin.

Yleisradion rahoitus tällä hetkellä hoidetaan televisiomaksun kautta, ja vuosittain valtioneuvosto vahvistaa sen rahoituskertymän tason. Tälle vuodelle on vahvistettu 231 euron televisiomaksu. Ensi vuodelle on sovittu jo viime syksynä kvartetissa, että rahastokertymäksi tavoitellaan 450:tä miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa kasvua tämän vuoden tasoon.

Se, että parlamentaarisen työryhmän ehdotusta ei tässä muodossa vielä eduskuntaan tuoda, johtuu kahdesta syystä. Toisaalta on käynyt aivan selväksi, että tarvitaan myös hallinnon uudistamista, jonka osalta hallitus on viime viikolla tehnyt yhtenäiset linjaukset. Toisaalta on selvinnyt, että tämä parlamentaarisen työryhmän esittämä yleisradiomaksu, joka pitää sisällään veroluonteisuuden ja asuntokohtaisuuden, (Puhemies: Minuutti on kulunut!) on epäoikeudenmukainen monissa erityisryhmissä, ja näille erityisryhmille ei kompensaatiota ole löytynyt. Tätä työtä jatketaan, ja tavoitteena on, että seuraavassa hallitusohjelmassa (Puhemies: Minuutti on kulunut ajat sitten!) kirjataan selvästi, että tämä uudistus viedään eteenpäin.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​