Täysistunnon pöytäkirja 23/2006 vp

PTK 23/2006 vp

23. TIISTAINA 14. MAALISKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymyksessä laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. Tässä hallituksen esityksessä n:o 12 vuoden 2006 valtiopäiviltä tuodaan esille nimenomaan hallintotuomioistuinten päätösten ja perustelujen mahdollisimman laaja julkisuus, ja tämä on tavoitteena tässä säätelyssä, joka nyt lähetetään valiokuntaan.

Kiinnitän huomiota vain yhteen yksityiskohtaan, ja se on vakuutusoikeuslaki. Viime vuosinahan on varsin paljon keskusteltu erilaisten vakuutusoikeudellisten asioiden joutumisesta vakuutusoikeuteen ja viipymisestä myös siellä. Eräs erittäin suuri osa näistä vakuutusoikeuksien asialistojen kysymyksistä ovat eläkelausunnot ja eläkepäätökset. Välissä on sitten vielä sellainen hallinnollinen välivaihe kuin lautakuntavaihe, eli on vielä eläkelautakunta, jonka pitäisi käsitellä asia. Tällä hetkellä kunnallisen eläkelautakunnan käsittelyaika on 7 kuukautta ja vakuutusoikeuden käsittelyaika on noin vuosi, eli esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle hakevan ihmisen näkökulmasta on tilanne kestämätön. Tämä ensiksi.

Toiseksi tässä esityksessä lähdetään siitä, että myös oikeudenkäynnin pitäisi olla julkista, myös suullisen käsittelyn julkista. Tämä suullinen käsittelyhän on nyt viime vuosina tullut käytännöksi. Tosin sitä liian vähän sovelletaan, mutta kuitenkin sen pitää olla julkista. Näen erittäin hyvänä asiana, että tämä asia näin etenee. Valitettavasti ministeri Luhtanen ei pystynyt sitten jäämään tänne kyllin pitkäksi aikaa, että olisi kertonut tästä. Hänhän yritti tätä, mutta meillä oli tämä eläkekeskustelu.

Keskustelu päättyy.