Täysistunnon pöytäkirja 23/2006 vp

PTK 23/2006 vp

23. TIISTAINA 14. MAALISKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Sähköinen äänestysjärjestelmä on haluttu suoda äänestäjille uudeksi mahdollisuudeksi. En halua tekniikan kehittymistä vastustaa, mutta kiinnitän erittäin vakavaa huomiota vaalisalaisuuteen, ennen kaikkea tarkistusmahdollisuuteen. Silloin kun äänestetään paperilipulla, voidaan laskea äänestysliput. Sähköisissä järjestelmissä on ainakin teoriassa, mutta myös käytännössä mahdollisuus monenlaiseen häiriöön, epäonnistumiseen, ja tämän vuoksi toivon, että valiokunta jatkokäsittelyssä kiinnittää nimenomaan tarkistusmahdollisuuteen, annettujen äänten tarkistuslaskentaan, vakavaa huomiota. Pelkään, että tässä on epäkohta, jota en oikein hyvänä pidä. Sen takia pitäisin parhaimpana, että meillä säilyisi juuri vaalitarkistuksen vuoksi paperikäytäntö.

Keskustelu päättyy.