Täysistunnon pöytäkirja 24/2014 vp

PTK 24/2014 vp

24. TORSTAINA 13. MAALISKUUTA 2014 kello 16.09

Tarkistettu versio 2.0

Valtion viranomaispalveluiden alueellinen saatavuus

Mikaela Nylander /r:

Ärade talman! Finansministeriet meddelade idag att magistraternas servicenätverk under åren 2014—2019 minskas från nuvarande 41 till 25 enheter. Redan tidigare har vi i offentligheten fått höra att även Skatteförvaltningens servicenätverk kommer att radikalt skäras ner.

Sekä maistraatin että Verohallinnon toimipisteiden karsimissuunnitelmat liittyvät valtiovarainministeriössä nyt vireillä olevaan Asiakaspalvelu 2014 -hankkeeseen. Toteutuessaan suunnitelmat vaikeuttaisivat huomattavasti asiakkaiden mahdollisuutta käydä henkilökohtaisesti asioimassa Verohallinnon ja maistraatin toimipisteissä. Kysynkin nyt hallitukselta: mitä hallitus aikoo tehdä, jotta palvelujen alueellinen saatavuus turvataan niin, että kansalaisilla on myös jatkossa, tulevaisuudessa tosiasiallinen mahdollisuus asioida paikan päällä esimerkiksi Verohallinnon ja maistraatin toimipisteissä?

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Meillä on valtakunnallisesti suuri tarve kehittää sähköisiä palveluita ja sähköistä asiointia. Se on asiakkaalle usein myös se kaikkein mukavin tapa asioida, jos pystymme automatisoimaan julkisia palveluita sitä kautta, niin kuin esimerkiksi verokortin osalta tänä päivänä on. Asiakkaat saavat suoraan valmiin veroehdotuksen, ja se on ilman muuta kaikkein mukavin tapa asioida.

Mutta samaan aikaan nyt kun ollaan vahvistamassa sähköistä asiointia ja eri viranomaiset ovat vähentämässä omaa toimipisteverkkoaan — koska käyntiasiointi on vähentynyt huomattavasti ja tulee vähentymään — on tärkeää, että varmistamme sen, että myös niille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti tai joiden asiat ovat niin monimutkaisia, että he tarvitsevat henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa, on palveluita tarjolla. Juuri siihen tähtää tuo hallituksen asiakaspalveluhanke, missä pyritään kokoamaan kaikki keskeiset valtion viranomaistoimijat saman katon alle siten, että siellä on saatavilla henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa sähköisten palveluiden kautta ja toisaalta sieltä voidaan ottaa etäyhteys myös asianomaiseen viranomaiseen, jos asia on niin monimutkainen. (Puhemies koputtaa) Eli tämä on erittäin tärkeä kysymys, että varmistamme myös käyntiasioinnin mahdollisuuden.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tästä aiheesta ei ole tarvetta jatkokysymyksiin. Näin tämä aihe on käsitelty.

Samalla myös kyselytunti on päättynyt.