Täysistunnon pöytäkirja 25/2009 vp

PTK 25/2009 vp

25. TIISTAINA 17. MAALISKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

  jatkuu

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on kyse hyvästä aloitteesta, jonka ed. Heinäluoma on jättänyt. Selasin kovasti, mutta omaa nimeäni ei tuosta löytynyt. Se varmaan sattui semmoiseen aikaan tämä paperi, että ei ole nenän eteen sattunut, olisin kirjoittanut kyllä alle.

Tämä kuvastaa vaan sitä tilannetta, kun katsoo tässäkin aloitteessa olevia summia, jotka on asetettu enimmäismääriksi, kunnallisvaaleissa 20 000, eduskuntavaaleissa 100 000 ja eurovaaleissa 200 000, miten kallista tämä kansanvallan toteuttaminen on. Tämä tuntuu aika hurjalta, jotta ihmisten, jotka pyrkivät edustamaan toisia, pitää uhrata tuommoisia summia joko omistaan tai sitten etsittävä muualta. Minusta noitakin summia voisi katsoa, ovatko nuo liian suuria.

Toinen asia, mikä tähän rinnakkaisaloitteeseen liittyy, on tämä, jotta kuukautta ennen vaalipäivää annettaisiin ennakkoilmoitus, jossa on oltava suunnitelma vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Minusta tämä on erittäin hyvä sillä tavalla, jotta ihmistenhän pitäisi tietää etukäteen, ennen kuin äänestävät, mitkä ne mahdolliset kulut ovat, ja siinä voi vähän arvioida, jotta kenenhän edustaja tuo mahtaa olla, koska rahalla on semmoinen ihmeellinen vaikutus kyllä monessa tapauksessa, jotta sillä voi vaikuttaa ainakin mielipiteisiin, tai ainakin uskotaan niin, ja joihinkin se ilmeisesti vaikuttaa. Sen takia minusta tämä esitys siitä, jotta olisi kuukautta ennen tämmöinen selvitys oltava, on tosi hyvä.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Olen iloinen siitä, että tämä lakialoite on voinut saada laajaa kannatusta yli puoluerajojen. Myös aikaisemmassa keskustelussa viime viikolla osoittautui, että tämä itse tavoite aika laajalti ymmärretään, että meidän on välttämätöntä jotenkin puuttua räjähdysmäisesti kasvaneisiin vaalikuluihin, ja siihen liittyen tämä kattoehdotus, jota tätä lakiehdotusta valmistellut toimikunta oli hyvin laajasti valmis kannattamaan, ansaitsee kyllä tulla eduskunnassa uudelleen käsitellyksi.

Sitten tämä ennakkoilmoitus: On syytä korostaa, että ei ole kovin viisas järjestely, jos se tehdään vapaaehtoiseksi. Kyllä tämän ennakkoilmoituksen täytyy koskea kaikkia ehdokkaita. Sitä voi tietysti myös kehittää niin, että siihen mennessä kertynyt rahoitus voidaan tarkemmin eritellä, ja sitten on suunnitelma siitä rahoituksesta, joka ei ole vielä siihen mennessä toteutunut.

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Sekä tämä hallituksen esitys että nämä ed. Heinäluoman ja myös ed. Sirnön aloitteethan ovat erittäin myönteisiä ottaen huomioon sen keskustelun, jonka me kävimme täällä noin vuosi sitten. Se on minusta hieno pyrkimys tämä, että saataisiin tämmöinen vaalikustannuskatto kaikkiin vaaleihin, koska kustannuksethan tulevat tavallisille ihmisille ihan mahdottomaksi. Ennakkoilmoitushan on järjestelmässä ihan hyvä, koska silloinhan valitsijat tietäisivät hyvissä ajoin, kuka kannattaa ketä ja kuka kustantaa ketä. Ehkä kuitenkin ennakkoilmoitus kunnallisvaaleissa on melko raju vaatimus jokaisessa kunnassa, mutta varmaan me valiokunnassa tutkimme tämän, koska tämä ehtii nyt vielä käsittelyyn itse tämän esityksen kanssa.

Se, mikä minusta nyt jää vähän puutteelliseksi, on tämä Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävä, koska siinä puhutaan nyt vaan, että "tarkistetaan ilmoitukset". Tarkastusviraston omat ihmiset pitävät sitä verbiä sellaisena, että he eivät kovin syvälle tässä tarkistuksessa voi mennä. Silloin on kysymys siitä, täyttääkö tämä hyvään pyrkivä laki Grecon vaatimukset. Se on minusta hyvin olennainen asia, kun nyt vihdoinkin saadaan nämä lait korjattua, että ne täyttäisivät kaikki ne kansainväliset velvoitteet, jotka Suomi on sopinut.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Södermanille kommenttina, että silloin perjantaisessa keskustelussa — vai sitä edellisellä kerralla, kun tästä keskusteltiin — oikeusministeri vakuutti kovasti, että näin on asianlaita, että täyttää nuo ehdot.

Mitä itse tähän asiaan tulee, niin toivon hartaasti, että täällä eduskunnassa kyllä harkittaisiin vielä ed. Heinäluoman aloitteen suuntaan menemistä tässä vaalirahoituskampanjakatossa ja yksinkertaisesti nyt tässä tilanteessa jo siitä syystä erikoisesti, kun ajatellaan, mihinkä taloudelliseen tilanteeseen ilmiselvästi ajoittuvat muun muassa seuraavat eduskuntavaalit, jolloinka matti on kukkarossa monella. Sitten jos siinä tilanteessa, jossa monella on vaikeuksia ylipäätään jonkunlaisen kampanjan käymiseen, sitten jotkut realisoi omaisuuttaan suorastaan ja käyvät semmoisia hyperkalliita kampanjoita, niin ei sekään ole demokratian kannalta järkevää eikä edes hyväksyttävää. Tässä katsannossa minä toivoisin, että projisoitaisiin nämä poliittiset ajatukset nyt tähän taloudelliseen tilanteeseen ja toimittaisiin sen mukaisesti.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Södermannin havainto ennakkoilmoituksen raskaudesta, jos se koskee kaikkia kunnallisvaaliehdokkaita, on kyllä tavallaan perusteltu. Tuossa toimikunnassa, joka valmisteli lakiehdotusta, myös pohdittiin tätä, kuinka pitkälle tämä ennakkoilmoitusvelvollisuus viedään. Sitä voi tietysti ajatella jalostettavaksi edelleen niin, että se ennakkoilmoitus koskisi esimerkiksi ehdokkaita, joilla on ulkopuolista tukea vaikkapa 1 000 euroa tai enemmän tai joiden kokonaisbudjetti on esimerkiksi 5 000 euroa tai enemmän. Eli tällä tavalla voidaan rajata pois nämä hyvin tavanomaiset pienet kampanjat, joissa ei ole kovin paljoa julkista mielenkiintoa rahoitukseen olemassa, joten toivon, että tätä vielä valiokunnassa harkittaisiin.

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä vaalirahoitushan nousi otsikoihin eduskuntavaalien jälkeen, kun paljastui Kehittyvien maakuntien Suomen ja muutamia muitakin järjestelyjä, joissa tavallaan oli luotu järjestelmä, jonne kerätään yhteiseen pottiin rahaa ja sitten jaetaan sieltä sopiville ehdokkaille, ja kun tämä paljastui, niin tämä asia sai vauhtia.

Olin ed. Heinäluoman kanssa Säätytalolla. Olimme puolueiden puheenjohtajina silloin, kun tämä kohu oli kuumimmillaan, ja kyllä meillä semmoinen herrasmiessopimus oli — oli siihen jokunen rouvakin osallisena — että selkeytetään, ja silloin oli keskustelussa myös tämä kampanjakatto. Kyllä näin kävi, että ennen kuin suo suli, niin kurki kuoli. Eli kun pakko tavallaan poistui ja tuli peliaikaa lisää, niin kokoomus, kepu ja Rkp iskivät suuren rahan ryydittämällä ajatusmaailmalla, että jokainen saa tehdä omalla rahallaan mitä haluaa, ja tekivät tästä niin kuin perustuslaillisen vapauskysymyksen.

Kyllä se nyt näin on, että nämä ed. Heinäluomankin summat ovat varsin kohtuullisia, että me olemme edustaneet jopa tiukempaa kantaa ja matalampia kattoja, mutta oikeaan suuntaan ja ehdottomasti parempi kuin hallituksen esitys. Toivon, että oikeusministeri on tässä nyt topakkana ja puhumattakaan vaalilaista, jonka tuntuvat vanhat puolueet myös poikittaisella mailalla torppaavan.

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Se on hyvä, jos oikeusministeri on sitä mieltä, että tämä täyttää kaikki vaatimukset. Hänelle on tietysti annettava tunnustus siitä, että tämä laaja uudistus on nyt täällä. Kun vertaa esimerkiksi toiseen keskusteluun, keskusteluun aseluvista, niin siitähän ei ole muuta kuin jonkunlainen hyvin hutera ehdotus edes nyt mennyt lausunnolle, että kaikki tunnustus hänelle.

Mutta tässä 10 §:ssä 1 momentin 3 kohdassa käytetään ilmausta "tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa", ja minä ymmärsin niin, että tarkastusvirasto katsoi, että "tarkistaminen" on sitä, että tarkistaa, että asiat ovat muodollisesti järjestyksessä. Kun siinä on "tarkastaa", niin silloin ne ovat asiallisesti järjestyksessä. Eli tässä heillä ei ole mitään velvollisuutta todella miettiä, pitävätkö nämä paikkansa siihen nähden, mitä todella on tapahtunut. Jos näin on, niin silloin voidaan epäillä, että tämä ei täytä Grecon vaatimuksia. Grecon ideahan on estää todelliset väärinkäytökset ja korruptio, jota valitettavasti maailmassa ja ilmeisesti myös meillä esiintyy näissä vaalikustannusten korvaamisessa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Vaikka tällainen laki tehtäisiin kuin tässä on, niin ainahan tiedetään, jotta on olemassa parempiosaisia ehdokkaita, jotka eivät varmasti tule ilmoittamaan kaikkea. Se on selvä, koska on vaikea tietää, minkä tyyppisiä kustannuksia on tullut. Mutta siitä huolimatta tämä lakihan pitäisi tehdä näin, jotta siinä on enimmäisrajat olemassa ja tämmöinen ennakkoilmoitusvelvollisuus taikka arvio siitä, mitä se mahdollisesti on, koska antaa se nyt jonkun suunnan.

Kun katsoo näitä summia tavallisen duunarin näkökulmasta, niin jos tässä omakotitalon hintoja, mitä ne tuolla Itä-Suomessa maksavat, käytetään vaalikampanjaan, niin johan onhan se nyt jotenkin tolkutonta ihan oikeasti. Mitä itse olen ollut vaaleissa ehdokkaana, niin kyllä se on vähän yli 20 000 euroa, mikä on käytetty, ja sekin tuntuu aika hurjalta, kun duunari laittaa semmoisen summan siihen, jotta on toisten edustaja. Siis se, että joku laittaa omia rahojaan, niin minä katson sen niinpäin, että sillä on niin kova hinku ja pyrky, että eihän muuten siinä ole järkeä. Pitää itsetuntoa pönkittää sillä, että pannaan talo myyntiin ja perämettää paljon, jotta pääsee edustamaan tänne eduskuntaan toisia. Ilmeisesti se henkilö edustaakin itseänsä, ja minusta siinä on iso ero kyllä. Mutta kannatan tätä ehdottomasti, vaikka tässä aina tulee olemaan aukkoja ja koskaan ei vilunki-ihmisiä saada kiinni.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Soini osui kyllä naulan kantaan, kun hän muisteli viime kevään tapahtumia. Silloinhan jo puhuttiin tästä kampanjakatosta tärkeänä ratkaisuna. Silloin sanottiin, että periaatteessa tätä ymmärretään, mutta että aika ei salli valmistella sitä ehdotusta kunnallisvaaleja ennen tulleeseen lakimuutokseen. (Ed. Soini: Juuri näin!) Aika ei salli valmistella sitä, tarvittiin lisäaikaa. No, kun tätä lisäaikaa oli, tämä unohtui kokonaan tästä. Nyt on kysymys siitä, että eduskunnalla on aikaa miettiä tätä asiaa vielä kertaalleen ja tehdä tätä tarkoittava korjaus, jotta tämä olennainen vaalikampanjoihin vaikuttava asia, rahan valtaa vähentävä uudistus, saataisiin tehtyä.

Ed. Söderman pohti tätä tarkistamista. Tässähän on kyllä erittäin viisas konstruktio nyt luotu, eli tarkastusvirastolla on mahdollisuus pyytää yksilöityjä tietoja ja katsoa tämä kampanjatili tavallaan lävitse, että minkä mukaisesti menojen ja tulojen liikenne on tapahtunut. Uhkasakon uhalla on ehdokas tai valittu henkilö velvoitettu toimittamaan nämä tiedot, joten tämä on kyllä mielestäni erittäin kova menettely, joka varmistaa sen, että jos on aihetta epäillä, niin voidaan katsoa, mikä on se todellinen rahaliikenne, joka vaalityössä on ollut mukana.

Keskustelu päättyi.