Täysistunnon pöytäkirja 26/2013 vp

PTK 26/2013 vp

26. TIISTAINA 19. MAALISKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

 

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kahta lakia, ydinenergialakia ja säteilylakia, ja tämän esityksen tarkoituksenahan on panna täytäntöön yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten annettu direktiivi.

Esityksen mukaan ydinenergialakiin lisättäisiin ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös, jonka mukaan jätteen määrä olisi pidettävä niin pienenä kuin se käytännöllisin toimenpitein on mahdollista, mikä on äärimmäisen hyvä tavoite. Vastaava täydennys tehtäisiin myöskin säteilylakiin. Sen lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvän itse- sekä vertaisarvioinnin järjestämisessä. Tätä vertaisarviointiahan nyt Fukushiman jälkeen muun muassa Euroopassa tehtiin laajassakin mitassa.

Tätä ydinenergialakia on muutettu 22 kertaa sen voimassa ollessa, ja tämän lakiesityksen takia sitä ei välttämättä tarvitse, eikä tarvitsekaan, uudistaa. Koko laki, samoin kuin säteilylaki, kyllä varmasti aikanaan tulee tarpeen uudistaa kokonaisuudessaan. Mikä se aikataulu tämän kokonaisarvioinnin tekemiseksi tulee olemaan, en sitä osaa sanoa, mutta ehkä valiokuntatyöskentelyssä tämäkin asia pikkusen saa valaistusta.

Keskustelu päättyi.