Täysistunnon pöytäkirja 26/2014 vp

PTK 26/2014 vp

26. TIISTAINA 18. MAALISKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

 

Tytti Tuppurainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kyseessä on hallituksen esitys laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta. Esitys on tarpeen, ja pienin tarkennuksin tuimme sitä maa- ja metsätalousvaliokunnassa yksimielisesti.

Esityksen keskeisiä sisältöjä on se, että lääkkeiden luovutusta koskevia oikeuksia ja niihin liittyviä ehtoja laajennetaan niin, että eläinlää-käri voisi luovuttaa lääkkeitä valtakunnallisiin terveydenhuolto-ohjelmiin liittyneille eläinten omistajille ja eläinten haltijoille nykyistä laajemmin. Me valiokunnassa katsoimme, että tämä mahdollistaa eläinlääkärien työajan vapauttamista ennalta ehkäisevään työhön eläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Suomessa antibioottien käyttö tuotantoeläintä kohden on Euroopan alhaisimpia. Se on hyvä asiantila, sillä mikrobilääkkeiden käyttö lisää mikrobien, kuten bakteerien, vastustuskykyä niille. Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kannalta keskeistä on torjua ennalta mikrobien ai- heuttamia sairauksia ja infektioita siten, että tarve lääkkeiden käytölle vähentyy. Eläinlääkärien tekemä ennalta ehkäisevä työ siis korostuu.

On lisäksi syytä mainita, että oikeus mikrobilääkkeiden luovuttamiseen varalle edellyttää säännöllistä näytteidenottoa eläimistä, minkä lisäksi eläinlääkärin on tehtävä säännöllisiä terveydenhuoltokäyntejä eläintenpitopaikassa.

Mikko Savola /kesk:

Herra puhemies! Tähän asiaan sanon, että on äärimmäisen tärkeä lakiesitys se, että isännille ja emännille sitä vastuuta lisätään lääkkeidenkäytön osalta. Itse sen kokemuksesta tiedän, kun tuotantoeläimet sairastavat ja yleensä ne sairaudet ovat aivan samoja joka kerta ja ne toimenpiteet, mitä eläinlääkäri käy tekemässä, ovat periaatteessa aivan samoja. Jos pystytään ennalta määrittelemään ja saamaan lupa siihen, että näitä lääkkeitä on itsellä, niin pystytään monta tuotantoeläimen sairaustapausta myös ehkäisemään ja saamaan eläin nopeammin parantumaan ja tuotanto kuntoon. Eli siinä mielessä tämä on hyvin tärkeä asia.

Sitten on se, että kun tilojen määrä on vähentynyt, tilojen väliset etäisyydet ovat kasvaneet ja myös eläinlääkärien määrä on samassa suhteessa vähentynyt, niin nämä välimatkat ovat erittäin pitkät ja saattaa mennä päivystysaikaankin hyvin kauan. Esimerkiksi meillä Etelä-Pohjanmaalla on päivystysalueita laajennettu hyvin merkittävästi. Jos eläinlääkäri tulee sieltä aivan toiselta puolelta maakuntaa, niin siinä saattaa eläin olla jo niin sanotusti kanttuvei, jos ei lääkintää saada tarpeeksi ajoissa, joten erittäin hyvä, että tähän asiaan myös tulee parannuksia.

Keskustelu päättyi.