Täysistunnon pöytäkirja 26/2014 vp

PTK 26/2014 vp

26. TIISTAINA 18. MAALISKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta

 

Tytti Tuppurainen /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on kyse hallituksen esityksestä laiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta. Tämä laki kokoaa säännökset jalostukseen käytettävistä eläimistä pidettävästä kantakirjasta ja siihen liittyvistä asiakirjoista.

Tällä hetkellä kotieläinjalostuslain ja hevostalouslain valtuussäännökset ovat hyvin väljiä eivätkä ne maa- ja metsätalousvaliokunnankaan mukaan täytä perustuslain tarkkarajaisuussäännöksiä. Niinpä tällä esityksellä saatetaan eläinjalostusta koskeva lainsäädäntö perustuslain edellyttämälle tasolle. Sinänsä oleellisia muutoksia kantakirjaa pitävälle yhteisölle ei lain myötä tule.

Eläinsuojelulakiin lisätään nyt uusi pykälä, 29, jossa säädetään kelpoisuudesta eläinten keinolliseen lisäämiseen. Nykymuotoisesta luvanvaraisuudesta luovutaan. Uuden lain mukaan hevoseläimiä saa keinosiementää hevoseläinten osalta keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän tutkinnon suorittanut henkilö, kuten eläinlääkäri. Nykyisen tutkintorakenteen puitteissa kotitilalla hevosia saa keinosiementää vain eläinlääkäri.

Keskustelu päättyi.

​​​​