Täysistunnon pöytäkirja 27/2003 vp

PTK 27/2003 vp

27. PERJANTAINA 23. TOUKOKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä asia on sinällään hyvä, mutta haluaisin korostaa sitä ja toivoisin, että oikeusministeri huolehtisi siitä, että oikeusministeriössä sangen nopeasti selvitetään teon jakamista kahteen eri törkeysasteeseen, kuten mietinnössä todetaan. Rangaistusasteikko on varsin suppea tällä hetkellä. Kun yleensä on ainakin kahta eri törkeysastetasoa teoissa, toivoisin, että tämäkin saataisiin samaan linjaan muitten asioitten kanssa.

Keskustelu päättyy.