Täysistunnon pöytäkirja 29/2003 vp

PTK 29/2003 vp

29. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2003 kello 16 (16.11)

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Lyhyesti ajattelin todeta, että mielestäni tämä hallituksen esitys on sinänsä ihan perusteltu. On tärkeää, että Suomi osallistuu kansainväliseen työhön kriisinhallinnassa ja rauhanturvaamisessa.

Kiinnittäisin näin pyhän aattona kuitenkin edustajakollegojeni huomiota siihen, että tällä hetkellä toisaalla Afrikan mantereella on meneillään hyvin pitkään jatkunut kriisi eli Kongossa sota on jatkunut useita kuukausia. Tällä hetkellä eräät Euroopan unionin suuremmat maat yrittävät saada aikaan kriisinhallintaoperaatiota, joka pystyisi estämään kriisin eskaloitumisen tuossa maassa. On olemassa vaara, että Kongossa 800 000 ihmistä kuolisi tai suurempikin määrä, kuten Ruandassa kävi aikoinaan.

Minusta on hyvin tärkeää, että Suomi oman osuutensa kantaa kekoon kriisinhallinnan puolesta, mutta tietenkin tilanteessa, jossa on kyse hyvin riskialttiista kriisistä, paljon riskialttiimmasta kuin tämä Eritrean ja Etiopian tilanne tällä hetkellä, lähettäjämaita ei niin helposti löydy. EU:n asema neuvottelutilanteessa, jossa Yhdysvaltojen intressi osallistua Kongon kriisiin, sen ratkaisemiseen, on ollut vähäinen, on erittäinkin avainasemassa. Kyse on ihmisoikeuksista.

Keskustelu päättyy.