Täysistunnon pöytäkirja 29/2003 vp

PTK 29/2003 vp

29. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2003 kello 16 (16.11)

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

 

Olli Nepponen /kok:

Herra puhemies! Olen ollut edellisessä tehtävässäni usein tilanteessa, jolloin olen ollut vastaanottamassa sotilasvalaa tai -vakuutusta. Tämä on erinomainen uudistus. Tiedän, että on monia sellaisia asevelvollisia, jotka olisivat halunneet vannoa sotilasvalan, mutta laki esti sen. Tämä saattaa nyt tasavertaiseen asemaan kaikki ne, jotka haluavat sotilasvalan vannoa, eikä tarvitse siirtyä vakuutukseen.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Olen samaa mieltä kuin ed. Nepponen. Tämä on varmasti hyvä asia ja oikeaan suuntaan mennään.

Mutta tässä kohden on syytä muistuttaa niistä suomalaisista, jotka eivät halua palvella armeijassa vaan muulla tavalla suorittaa velvollisuutensa, eli siviilipalvelusmiehistä. Heidän palvelusaikansa on aivan liian pitkä, ja tähänhän ovat kiinnittäneet myös ihmisoikeusjärjestöt huomiota, ja näin ollen tuon asian korjaaminen olisi myös paikallaan. Sitähän voisi tietysti hallitus katsoa, onko mahdollista sen uudessa kokoonpanossa tuoda tästä esitys eduskuntaan.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Viitaten edellisiin puhujiin ed. Nepponen puhui minusta viimeisen päälle asiaa ja kohdallaan. Oletin, että ed. Tiusanen jatkaa samalla rintamalla ja alkaa edellyttää sillä näköalalla, että myöskin siviilipalvelusmiesten pitäisi vannoa uskollisuudenvala tavalla taikka toisella. Mutta mielestäni tämä näköala karkasi tästä asiasta kokonaan pois, ja toivon, että niin pyhään asiaan kuin uskollisuuden vannomiseen sotilasvalan taikka juhlallisen vakuutuksen perusteella ei näitä sivurönsyjä enää sekotettaisi, mitkä tähän asiaan eivät kuulu. Ne asevelvolliset, jotka vannovat valan isänmaalle tai antavat juhlallisen vakuutuksen, tekevät sen vakaassa uskossa niin, että tämä isänmaa säilyy myöskin vapaana, ja se rintama ei paljon tässä keskustelussa siviilipalvelusmiehiä tarvitse.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Seppo Lahtelan puheenvuoroon viitaten totean, että eduskunta asiassa on äänestänyt ja ne, jotka ovat äänestäneet sen puolesta, että siviilipalvelusmiesten palveluaika pitäisi olla kohtuullisempi, ovat varmasti yhtä isänmaallisia kuin se toinenkin puoli. Ei isänmaallisuus siinä kohtaa kulje, se raja, onko isänmaallinen vai ei, onko asevelvollisuutta suorittamassa armeijassa vai suorittaako siviilipalvelustehtäviä.

Keskustelu päättyy.