Täysistunnon pöytäkirja 29/2003 vp

PTK 29/2003 vp

29. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2003 kello 16 (16.11)

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Edellisen eduskunnan liikennevaliokunnan suurimpia työsarkoja oli viestintämarkkinalain mietinnön valmisteleminen. Siinähän edettiin kahden hallituksen esityksen tietä. Tämä jälkimmäinen, massiivisempi osa oli poikkeuksellisen hyvin valmisteltu, todella hienosti valmisteltu, mutta siitä huolimatta kauneusvirheiksi jäi kaksi pykälää: 15 ja 137 §. 15 § käsittelee viestintämarkkinamaksua ja 137 § teleurakointimaksua. Syy, miksi nämä kauneusvirheet sinne jäivät, oli perustuslain 81 §:n velvoite, jossa säädetään siitä, millä tavalla nämä veronluonteiset maksut pitäisi hoitaa lainsäädännössä tästä etiäpäin.

Silloin päädyttiin siihen, että tämä on niin kova juttu, että tämä on syytä ratkaista erillisellä lainsäädännöllä. Nyt se hallituksen esitys, joka on täysin välttämätön, kun tämä kokonaispaketti tulee 25.7. tänä vuonna kaikissa EU-jäsenvaltioissa voimaan, se välttämätön täydennysosa, on täällä esillä. Toivon tässäkin yhteydessä, että perustuslakivaliokunta tulee katsomaan, että se ratkaisu, minkä hallitus on nyt esittänyt, on kelvollinen. Nimittäin tässä on iso asia. Jos tämä nyt klikkaa, niin kun koko Euroopan unionissa viestintämarkkinalainsäädännön tulee tulla voimaan samalla hetkellä kaikissa jäsenvaltioissa, se klikkaa, niin että tässä ollaan paljon vartijoina.

Keskustelu päättyy.

​​​​