Täysistunnon pöytäkirja 29/2003 vp

PTK 29/2003 vp

29. KESKIVIIKKONA 28. TOUKOKUUTA 2003 kello 16 (16.11)

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Tämä esitetty muutos lomituspalvelulakiin on luonteeltaan hyvin tekninen. Haluan kiinnittää yhteen asiaan huomiota. Se on tässä pääasiallisessa sisällössä mainittu elikkä maatalousyrittäjien itse järjestämä lomitus ja siihen liittyvät korvaukset. Tämä tulee nousemaan yhä suurempaan merkitykseen tilanteessa, jossa maatalous ja karjatalous teknistyvät hyvin voimakkaasti ja lomittajien ammattitaidosta täytyy huolehtia. Silloin, jotta riittävän ammattitaitoista lomittajaväkeä saadaan, on erittäin tärkeää myöskin huolehtia siitä, että ne mahdollisuudet, jotka yrittäjällä itsellään on lomitusten järjestämiseen, otetaan huomioon. Se on osa sitä maataloustuottajien sosiaaliturvan kehittämistä, jota me ehdottomasti tarvitsemme ja joka on myöskin kirjattuna hallitusohjelmaan.

Keskustelu päättyy.