Täysistunnon pöytäkirja 3/2008 vp

PTK 3/2008 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2008 kello 15 (15.12)

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys laista kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta. Kun otetaan huomioon se, kuinka merkittävästä asiasta tässä on kysymys, ja kun otetaan huomioon se, minkälaista, kuinka intensiivistä metsäkeskustelua Suomessa parhaillaan käydään, niin tämän salin pitäisi nyt asian merkittävyyden vuoksi olla täynnä. Siis kansanedustajien pitäisi olla in corpore paikalla. Kahdeksan kappaletta on paikalla plus puhemies.

Eli tilanne on, arvoisa puhemies, aika käsittämätön, millä tavalla media on suhtautunut tähän asiaan. Median olisi pitänyt toitottaa siitä, mikä on tämän hallituksen esityksen merkitys silloin, kun kasvintuhooja, joita vastaan tässä aiotaan nyt taistella, on pääsemässä Suomen rajojen sisäpuolelle. Kysymys on nematodista, mäntyankeroisesta, joka on sellainen kasvintuhooja, että kun se pääsee vauhtiin niin kuin Japanissa, niin se on metsien menetys, ja nimenomaan, kun on kysymys nematodeista, sukkulamadoista, jotka ovat niitä kaikkein parhaiten pärjääviä eläimiä ylipäätään maapallolla, niin tässä suhteessa kaikki ennakoivat toimenpiteet, joita voidaan tehdä, pitää ottaa käyttöön.

Tämän kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain esityksen olisi pitänyt tulla jo ajat sitten Suomeen. Onneksi hyvällä tuurilla on pärjätty sillä tavalla, että mäntyankeroinen ei ole päässyt rantautumaan Suomeen. Tässähän osoitetaan nyt harvinaisen selvästi se, mihinkä toimenpiteisiin eri viranomaisten toimesta tulee ryhtyä, mitenkä tulee varautua tähän tilanteeseen, ja myöskin aivan selvästi se, että toimenpiteitten pitää olla niin tehokkaita, että se rantautumisyritys torjutaan, kerta kaikkiaan torjutaan niin, että mäntyankeroinen ei pääse tähän maahan leviämään. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos on kysymys yksityisistä metsäomaisuuksista, niin sitten joudutaan menemään suoraan Metsäkeskuksen porukoin ja Eviran porukoin näihin yksityismetsiin, ja siitä aiheutuu tietysti huomattavia omaisuudenmenetyksiä, ja tässä tapauksessa kerrotaan se, millä tavalla valtio vastaa näistä korvausmenettelyistä.

Elikkä toisin sanoen, arvoisa puhemies, lyhyestä virsi kaunis: Tämä on tärkeä asia. Edellisellä kerralla, kun vastaavan lainsäädännön merkittävä muutos oli täällä, niin oli aika masentavaa istua alan ammattilaisena salissa kuuntelemassa muutamia puheenvuoroja. Nimittäin sille laille annettiin "ötökkälaki"-nimi, ja se oli oikein kauhean hauska. Sitten hymy hyytyi, kun ruvettiin kertomaan, kuinka suuret taloudelliset vahingot silloin tarkoitetut tuholaiset elikkä kaarnakuoriaiset aiheuttavat joka ikinen vuosi Suomen metsissä. Silloin elettiin markka-aikaa ja silloin puhuttiin sadoista miljoonista markoista vuositasolla. Se tilanne ei ole miksikään muuttunut.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Kiitoksia asiantuntijapuheenvuorosta ed. Pulliaiselle.

Mitä tulee näihin uusiin tuholaisiin ja nimenomaan metsien tuholaisiin, niin meidän on hyvä tietää ja ääneen todeta se, että kysymys on usein ilmastonmuutokseen liittyvästä uudesta tilanteesta, joka luo olosuhteet, joissa nämä tässä tapauksessa sukkulamadot paremmin viihtyvät ja etenevät kohti pohjoista. Tämä on nimenomaan yksi kustannus, jonka ilmastonmuutos aiheuttaa luonnolle, metsäluonnolle. Metsien tuhoutuminen on tällainen hyvin konkreettinen, selkeästi ymmärrettävä maksu, joka tulee maksettavaksi, jos ja kun emme kyllin aktiivisesti ole estämässä ilmastonmuutoksen etenemistä. Tässä tapauksessa on tietysti jo niin, että muutos on edennyt, kuten esimerkiksi Kanadan metsistä tiedämme, ja tuhoja tapahtuu. Nyt on kysymys lähinnä siitä, ettei yhä uusia tuholaislajeja tule, joista ehkä meillä ei ole vielä aavistustakaan, jolloinka tämä ilmastonmuutoksen vastainen toiminta on keskeistä. Tämä akuutti kysymys sitten suuntautuu tiettyyn tuholaislajiin, niin kuin ed. Pulliainen totesi.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusanen on tietysti aivan oikeassa siinä, että ilmastonmuutos, silloin kun se kohdistuu olemassa olevaan metsään, heikentää metsän vastustuskykyä, puitten vastustuskykyä, ja sillä tavalla niin sanotut sekundääriset tuholaiset pystyvät vaikuttamaan.

Arvoisa puhemies! Vielä selvennykseksi se, jos en sanonut sitä äsken tarpeeksi selvästi: tässä on kysymys niin sanotusta primääristä tuholaisesta, joka on ennen tätä ilmastonmuutosprosessia päässyt jo tekemään pahojaan.

Keskustelu päättyi.