Täysistunnon pöytäkirja 3/2008 vp

PTK 3/2008 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2008 kello 15 (15.12)

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Meillä eduskunnassa on ollut pari tällaista suurta direktiiviin pohjautuvaa aikaisempaa lainsäädäntöä, kuten romuautodirektiiviin pohjautuva ja sähköelektroniikkaromudirektiiviin pohjautuva lainsäädäntö ja sen kansallinen implementaatio, hyvä näin. On toki hyvä, että nyt meillä on tämä paristodirektiiviin pohjautuva implementointi.

Tässä kohdin on syytä tietysti todeta se, että eduskunta on edellyttänyt hallitusta tuomaan eduskuntaan jätelain kokonaisuudistuksen, jonka odottaminen voi käydä pitkäksi, ja siinä kuluu aikaa sen saamisessa. Näin ollen tämä on asia, joka nykyhallituksen on syytä pitää ahkerasti mielessä, että tämä saataisiin eduskuntaan mahdollisimman pian. Aika kuluu, ja tiedämme, että suurten lakikokonaisuuksien käsittelyyn kaksikaan istuntokautta ei välttämättä riitä.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen lakiesitys on saman suuntainen kuin mitä aikaisemmin on säädetty elektroniikkaromun keräämisestä ja tuottajavastuusta. Tämän mukaan käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon järjestelyt perustuisivat vastedes tuottajavastuuseen. Tuottajan ohella myös pariston ja akun jakelijan olisi osallistuttava käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen keräykseen ja vastaanottoon. Todellisuudessa tässä on kysymys samasta kuin pullojen keräämisessäkin. Erityisesti kotitalouksien käyttämien paristojen kerääminen tapahtuu yksinkertaisemmin vähittäiskaupoissa. Isojen akkujenkin osalta kierrätys tapahtuu yksinkertaisemmin alan erikoiskauppojen kautta.

Arvoisa puhemies! Valtaosa paristoista on ulkomailla valmistettuja. Suomalaiset jäteyhtiöt keräävät vuosittain noin 1 000 tonnia paristoja ja akkuja. Ympäristöministeriö arvioi jätteeksi päätyvän määrän noin 3 500 tonniksi vuodessa. Todennäköisesti käytettyjen paristojen ja akkujen vuotuinen määrä on arvioitakin suurempi. Käytettyjen paristojen ja akkujen kerääminen ja purkaminen ja niiden osien kierrättäminen ja tuhoaminen on vaativa tehtävä, joka merkitsee tuottajataholle lisäkustannuksia. Tämän takia on pidettävä selviönä, että paristojen ja akkujen hintoihin tulee merkittäviä korotuksia.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kaksi edellä puheenvuoron käyttänyttä edustajaa on kiinnittänyt huomiota siihen, mistä tässä asiassa itse asiassa on kysymys, siis siitä, että nyt käytettyjen paristojen ja akkujen osalta siirryttäisiin asianomaisen direktiivin implementointiin Suomen lainsäädäntöön. Tämä on ihan ok.

Täällä jo ed. Tiusanen kerkisi viitata Seriin elikkä sähkö- ja elektroniikkaromun kohtaloon, mutta unohti kertoa sen, missä siinä mättää pahasti: uudelleenkäyttövelvoitetta ei toteuteta. Jos yleensä ruvetaan lipsumaan näissä velvoitteissa, joita ollaan asettamassa tai jotka on asetettu, niin silloin ollaan suurin piirtein romuttamassa koko tätä tuottajavastuuajatusta. Nyt vaan toivon hartaasti, että kun ympäristövaliokunnalta tulee asianomainen mietintö, niin siinä yhteydessä tähän Ser-lainsäädännön erittäin pahaan ontumiseen kiinnitetään huomiota, koska siellä järjestelmä ei toimi.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen on — voisi sanoa: tapansa mukaan — oikeassa sikäli, että tämä ei toimi, mutta ei kyllä se romuautodirektiiviinkään pohjautuva implementointi toimi kunnolla. Koko joukko, melkoinen osa, romuautoista menee saattohoitoon epätyydyttävällä tavalla. Niitä ei niin sanotusti kuivateta eli ei oteta nesteitä, kuten öljyjä, talteen jne.

Mutta tässähän on Pirkanmaan ympäristökeskus laitettu ikään kuin vastuuviranomaiseksi. Saattaa olla hyvinkin, että jälleen kerran on kysymyksessä myös omalta osaltaan resurssipula, joka liittyy myös sitten tähän hulvattomaksi menneeseen säästämiseen, joka kohdistuu nyt näissä ministeriöiden tehokkuusohjelmissa työtä suorittavaan virkamieskuntaan ja heidän määräänsä. Näin ollen tämä huoli on selvä. Näen kyllä itse myös, että tässä mietintö antaisi hyvän mahdollisuuden kiinnittää huomiota siihen, miten todellakin ovat edenneet nämä aikaisemmat direktiivit — hyvä on: implementoitu — ja miten tämä lainsäädäntö on todellakin tullut toteutetuksi. Siinä on paljon toivomisen varaa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusaselle: Niin on. Siellähän kävi sillä tavalla, siellä Ser-puolella, että Pirkanmaan ympäristökeskus, jolle tämä asia on valtakunnallisesti ohjattu, on ryhtynyt uhkasakkomenettelyyn. Asia meni hallinto-oikeuteen. Sieltä tuli asianomainen päätös joulun alla, ja nyt on kysymys siitä, kuinka jatkossa menetellään. Tässähän on kysymys raa’asta rahastamisesta, ei mistään muusta. Kysymys on siitä, että uhkasakko-olosuhteissakin näyttää siltä, että kannattaa ottaa sakot, kun sitten muuten voittaa enemmän taloudellista etua.

Keskustelu päättyi.