Täysistunnon pöytäkirja 3/2009 vp

PTK 3/2009 vp

3. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys HE 227/2008 vp, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta, on sinänsä melkoisen vähäinen ja muodollinen, mutta nämä perustelut, jotka tässä ovat useammalla sivulla, kertovat todella tupakasta ja sen merkityksestä terveydenhoidon näkökulmasta muun muassa.

Tässähän nyt halutaan nimenomaan painottaa näiden tupakkatuotteiden merkintöjen tärkeyttä ja sitä, että sen tyyppisten tupakkatuotteiden, joissa ei ole näitä EU-direktiivissä määriteltyjä merkintöjä, hallussapito johtaisi tällaiseen tupakkatuoterikkomukseen ja sakkoon. Tämän tupakkatuotedirektiivin merkinnät on lueteltukin tässä, 14 eri yksityiskohtaista merkintää ja kaksi yleisvaroitusta. Ne ovat todellakin mielenkiintoisia, ja niitä pitäisi vaihtaa tupakkatuotteissa aina 10 prosentin tarkkuudella. Siis EU todella tekee kaikenlaisia hyvin yksityiskohtaisia direktiivejä ja erilaisia määräyksiä.

Mutta itse asia: Siis tupakan ongelmasta on usein täällä puhuttu. Se on varmasti, me kaikki olemme samaa mieltä, aivan perusongelma ihmisen terveyden näkökulmasta, ja siitä on hyvin monenlaisia seurauksia, tupakoimisesta, ihmisen terveydelle, ei ainoastaan ennenaikainen kuolema vaan yleensäkin hyvinvointiin liittyviä ongelmia, jotka liittyvät muun muassa valtimoverenkierron heikentymiseen ja jonkunlaiseen jatkuvaan hiilimonoksidimyrkytykseen.

Mutta itse tähän asiaan: Viekö tämä tupakkatuotteiden käytön vähentämisen suuntaan, siitä ei tietenkään kovin suurta näyttöä ole ennakoitavissa, mutta kaiken kaikkiaan tietysti pienetkin askeleet ovat tarpeellisia. Jos ajatellaan tilannetta, että on tupakka-aski, jossa sitten lukee vaikkapa, että "tupakoivat kuolevat nuorempina" tai "tupakointi raskauden aikana vahingoittaa lastasi", tämäntyyppiset viestit ihmisille, odottaville äideille jne. ovat tietysti vaikuttavia.

Mutta kaiken kaikkiaan tässä on tietysti aikamoinen osoitus myös EU:n lainsäädännöstä ja sen yksityiskohtaisista määräyksistä. No, päämäärä joka tapauksessa on hyvä, ja keinot ovat joskus varsin pikkutarkkoja.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tupakkahan on, kuten ed. Tiusanen sanoi, erinomaisen terveysvaarallinen aine, joka tappaa 5 000 suomalaista vuodessa. Tupakkasairauksien hoidot maksavat miljardiluokkaa. Suomessa tupakointi onkin nopeasti vähentynyt — tupakoitsijoita on enää 22—25 prosenttia kansalaisista — mutta sosioekonomiset erot ovat edelleen suuret ja nuorison tupakointi on hälyttävän korkeaa.

Tämä laki annetaan sen vuoksi, että EU:n sisällähän tupakkatuotteiden tuonti maasta toiseen on täysin rajoittamatonta vanhojen EU-maiden kesken eli me voimme autolasteittain tuoda tupakkaa toisesta EU-maasta ja tämä vaara on nyt Viron kohdalla tulossa. Tähän saakka olemme saaneet tuoda Virosta vain 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria, 250 grammaa piippu- tai savuketupakkaa. Jotta me tämän voisimme säilyttää, teemme tämän hallituksen esityksen siten, että tupakkalain 4 luvun 7 b §:ään laitetaan semmoinen säännös, että näiden varoitusmerkintöjen täytyy olla suomeksi ja ruotsiksi. Nythän Virosta taas ei voi ostaa sellaista tupakkaa, missä olisi nämä merkinnät. Tämän vuoksi me voimme nyt säilyttää vielä tämän tupakantuonnin rajoituksen. Tämä on siis pieni muutos mutta aika tärkeä sen takia, että se varmasti vähentää tuontia.

Tupakkatyöryhmä jätti mietintönsä peruspalveluministeri Paula Risikolle ennen joulua, ja siinä oli erittäin ankaria rajoituksia, jopa rikosoikeudellinen seuraamus, jos myy lapselle tupakkaa jne. Myöskin siinä puhuttiin nuuskan täyskiellosta. Näitä ehdotuksia nyt punnitaan ministeriössä. Nuuskan täyskieltoa saattaa olla erittäin vaikea valvoa, sillä mistä me saamme nämä nuuskapoliisit tuonne rajoille katsomaan, onko jonkun suussa nuuskamälli? Sen takia ehkä olisi parempi pidättäytyä siinä esityksessä, minkä Suomen tulli on tehnyt, että katsottaisiin, kuinka paljon nuuskaa tuodaan omaan käyttöön, ja rajoitettaisiin se johonkin kymmeneen purkkiin.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Niin kuin ed. Asko-Seljavaara kuvasi, tässä on pikkunäppärä juttu hoitaa yksi ongelma pois, kun niitä tuon EU-järjestelmän puitteissa tulee aika paljon. Minä vaan palautan, arvoisa puhemies, mieleen sen, millä tavalla tämä sama asia aivan toisessa ulottuvuudessa on ollut aikaisemmin täällä esillä. Nimittäin täällä oli edustajana nykyinen meppi Satu Hassi, ja hän lähti sellaisesta ajatuksesta, että jos hankit tupakoimalla itsellesi keuhkosyövän, niin kaikki siitä seuraavat sairaala- ja sairastamislaskut maksat itse elikkä joudut vakuuttamaan itsesi keuhkosyövän varalta, jos haluat jonkunlaista turvaa hankkia. Silloin tähän liittyen täällä keksittiin, että joo, sitten siinä pitää olla semmoinen oikein komea varoitusmerkki, että nyt joudut tällaisen kohtelun alaiseksi. No, nyt tämä näppäryys näkyy ihan toisenlaisessa asiassa.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Todellakin nämä itse aiheutetut sairaudet ovat olleet kauan keskustelun alla. Mutta niin epämoraalisia me tuskin olemme, että me jättäisimme itse aiheutetut sairaudet hoitamatta, koska onhan sekin itse aiheutettua, jos jää ratikan alle.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kun katsomme tätä hallituksen esitystä, niin täällä on tämä Euroopan unionin tupakkatuotedirektiivi 2001/37/EY ja sitten kaiken kaikkiaan tämä yleispätevyys direktiivin soveltamisessa. Tämä Viron-kysymys, jos niin voi sanoa, tupakkakysymys, tulee tällaisena ei nyt oheisvahinkona vaan oheisonnistumisena ehkä hoidettua. Mutta kaiken kaikkiaan nimenomaan vaatimus varoitustarroista molemmin puolin askia on sellainen yleisvaatimus, joka pitää kai koko EU:ssa toteuttaa.

Keskustelu päättyi.

​​​​