Täysistunnon pöytäkirja 3/2009 vp

PTK 3/2009 vp

3. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä juuri joulun alla käytiin läpi tätä finanssivalvontalainsäädäntöä, kun kaksi virastoa liitettiin yhteen.

Arvoisa puhemies! Kaikki se, mitä silloin täällä todettiin, osoittautui enemmän kuin paikallaan olleeksi. Tilanne on itse asiassa vielä paljon pahempi tänä päivänä kuin miltä se tilanne näytti silloin joulun alla, kun edellisen kerran tätä lainsäädäntöä luotiin.

Arvoisa puhemies! Tältä Finanssivalvonnalta odottaisi nyt todella jämäköitä toimenpiteitä selvittämään sen, jotta meitä ei vedetä höplästä.

Keskustelu päättyi.

​​​​