Täysistunnon pöytäkirja 3/2009 vp

PTK 3/2009 vp

3. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Kun lukee tätä hallituksen lakiesitystä, tulee miettineeksi, mihin tätä lakia tarvitaan. Onko yhteiskunnan tarkoituksena säätää millimetrin tarkkuudella, millaisia ajoneuvoja ja niiden osia Suomessa voi käyttää? Tällainen lainsäädäntö ei enää tunnu tarkoituksenmukaiselta.

Keskustelu päättyi.

​​​​