Täysistunnon pöytäkirja 3/2009 vp

PTK 3/2009 vp

3. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Heidi  Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Voimme varmasti kaikki olla tyytyväisiä siitä, että olemme päässeet niin pitkälle, että Euroopan unionissa on päästy sopimukseen siitä, että Euroopan parlamentin jäsenten palkat vastedes maksaa Euroopan unioni. Tämä liittyy toistakymmentä vuotta käytyyn keskusteluun siitä, että olisi myös aiheellista, että parlamentin jäsenille ei makseta ylisuuria matkakorvauksia, joista on tosiasiassa muodostunut esimerkiksi suomalaisille edustajille hyvin merkittävä tulojen lisä.

Tätä matkakorvausjärjestelmää on perusteltu sillä, että siinä ikään kuin tasataan eri kansallisista budjeteista maksettavien palkkioiden eroja, mutta tosiasiassa se ei ole toiminut lainkaan niinpäin, koska esimerkiksi Italiasta valitulla edustajalla, vaikkapa Napolista peräisin olevalla, on taatusti aika pitkät matkat, jolloin myös matkakorvaukset kansallisen palkan lisäksi ovat olleet hyvin korkeat.

Tämä esitys on ollut todella hankala saada aikaan, mutta voimme todeta, että ainakin kansalaisten luottamusta Euroopan parlamenttiin ja sen jäseniin tämä esitys lisää. Suomalaiset varmasti eurooppalaisista ja suomalaisista puolueista riippumatta ovat tyytyväisiä tähän.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Minullakaan ei ole tähän hallituksen esityksen sisältöön mitään huomauttamista. On varmasti positiivista, niin kuin ed. Hautala juuri totesi, että tällainen yhtenäinen menettely ja läpinäkyvyys, toivottavasti, ja kohtuullisuus tulevat voimaan Euroopan unionissa.

Mutta se jäi mietityttämään, kun luin tämän esityksen, että täällä ei edustajanpalkkion verotuksesta puhuta yhtään mitään. Tietysti toivoisin, että nyt joku viisas sanoisi, miten verotus tapahtuu eli maksavatko he Suomeen, kotimaahan, sekä tuloveron että kunnallisveron vai meneekö vain se pieni 10 prosentin EU:lle menevä vero mahdollisesti. Jos joku pystyy vastaamaan, on se tietysti ihan positiivista informaatiota.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Muistan, kun eurooppaministerinä aikanaan neuvottelin Euroopan parlamentissa tästä palkkiojärjestelmästä, ja täytyy sanoa, että tämä oli erittäin vaikea kysymys. Tosiasiassa, vaikka sielläkin oli suurta halukkuutta uudistaa järjestelmää, ne, joilla oli poikkeuksellisen suuri palkka, eivät tosiasiassa oikeastaan kannattaneet tätä. Mutta lopputulos on sillä tavalla hyvä, että mennään ihan rehelliseen järjestelmään, jossa kulut korvataan kulujen mukaisesti. Minusta se on ihan moraalinkin kannalta oikeudenmukainen järjestelmä.

Silloin kun neuvoteltiin, Suomi myöskin lähti voimakkaasti siitä, että silloin kun maksetaan palkkaa mepille, hänen pitää maksaa vero kotimaahan. Voin sanoa, että Suomi ja Ruotsi olivat tässä suhteessa hyvin aktiivisia. Toivon, että kun tämä mahdollisuus on nyt säilytetty meidän aktiivisuutemme johdosta, Suomi myöskin käyttää tätä oikeuttaan, koska minun mielestäni ihan suomalaisen yhteiskunnan luonteeseen kuuluu se, että kun palkkaa maksetaan työstä, niin siitä myöskin maksetaan vero. Se on sitä meidän omaa yhteisöllisyyttämme. Uskon, että Suomi noudattaa tätä linjaa.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Aikanaan, kun tästä Euroopan parlamentti neuvotteli tästä muun muassa puheenjohtajamaan edustajan ministeri Sasin kanssa, muistan, että suomalaiset edustajat halusivat itse asiassa maksaa veroa myös kotimaahan, koska he halusivat tällä korostaa sitä, että he kuitenkin elävät ja vaikuttavat tosiasiassa kotimaassaan ja lähinnä käyvät sitten matkatöissä siellä niin sanotussa EU:ssa eli Brysselissä ja Strasbourgissa. Pidän sitä varsin hyvänä siteenä kyllä tähän meidän kotoiseen järjestelmäämme. Jos tämä nyt on vielä sopimatta, niin siitä varmaan valtiovarainvaliokunta voi lausua. — Tuolla puheenjohtaja on lähes tullut paikalle, mutta ei nyt osallistu keskusteluun.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Tuohon ed. Sasin puheenvuoroon viitaten totean, että jos todella on se mahdollisuus, että voidaan valita, mihinkä maksetaan vero tästä Euroopan parlamentin jäsenyyden palkkiosta, niin totta kai se on suomalaisille sitten Suomi. Juuri nythän on käyty keskustelua tästä kotipaikkakunta-asiasta, joka on nyt keskustelun aiheena, missä kukin hallituksen edustaja ja kansanedustaja todella asuu, ja jos suomalainen on suomalainen, niin kyllä mielestäni Suomen hallituksen ja suomalaisten tulee maksaa Suomeen vero, jotta me sillä rahalla voimme rakentaa tätä meidän yhteiskuntaamme. Kyllä siinä suhteessa olen sitä mieltä, että siinä pitää niin sanotusti vetää kotiin päin.

Sinikka Hurskainen /sd:

Arvoisa puhemies! Hyvä jatkaa tästä, kun sanoitte, että jos suomalainen on suomalainen, niin sen pitää olla niin, ja jos imatralainen on imatralainen, niin sen pitää muuten olla niin.

Mutta tähän palkkiosäännökseen: Olen ihan samaa mieltä kuin ed. Hautala, että on hyvä, että tämä uudistus tuli nyt. Nämä matkakorvaukset ovat aiheuttaneet koko tämän ajan, kun me olemme olleet EU:n jäseniä, aika paljon keskustelua, miten niitä käytetään ja kuinka epäoikeudenmukaista tämä matkakorvausten tilittäminen on. Nyt on minun mielestäni erittäin hyvä, että tästä tulee selkeä, läpinäkyvä järjestelmä ja järjestelmä, jossa kaikki tietävät, mitkä kulut ovat ja miten ne maksetaan eikä ole mitään epäselvyyksiä. Eli ei voi muuta olla kuin tyytyväinen, että tämä uudistus tuli.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Todella on edistyksellistä tämä lainsäädäntö, ja on hyvä, että on päästy pois tältä harmaalta vyöhykkeeltä, niin kuin ed. Hautalakin tuossa viittasi näihin matkakorvauksiin, joilla tehtiin sitten tulosta sillä lailla, että käytettiin halvempaa kulkuneuvoa ja saatiin sitten kuitenkin tietty listahinta siitä matkan korvauksena. Kaiken kaikkiaan edustuksellisen demokratian näkökulmasta olisikin tärkeätä, että nämä erilaiset korvaukset ja kulukorvaukset ja muut kotipaikkakysymykset olisivat selkeitä. Niistähän taas mekin täällä kansallisessa parlamentissa olemme viime aikoina saaneet sen huomata, että kaikki kotipaikkakysymykset eivät ole yksiselitteisiä. Samat säännöt ja nämä meidän toiveemme, jotka nyt on esitetty EU-parlamentin suuntaan, kohdistuvat tietysti tähän eduskunnankin suuntaan. Toisaalta on viisasta, että kunnioitetaan kansanedustajia ja heidän työtään, jotka tulevat kaukaa Pääkaupunkiseudulle edustamaan oman vaalipiirinsä ihmisiä. Heillä on tietysti omat menonsa kahden asunnon jne. kautta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Käytetyt puheenvuorot ovat kuvanneet suurta reiluutta ja ehdotonta läpinäkyvyyttä. Minä toivon, että kaikki puheenvuoron käyttäneet kansanedustajat tulevat harmaan talouden vastaiseen taisteluun eturintamaan tästä eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​