Täysistunnon pöytäkirja 3/2009 vp

PTK 3/2009 vp

3. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! On erinomainen asia, että pitkään, oikeastaan koko tämän vuosikymmenen, valmisteltu verotiliuudistus on nyt täällä eduskunnassa, tarkemmin sanoen kuitenkin vasta sen ensimmäinen vaihe, joka sisältää oma-aloitteiset verot. Toivoisin, että nämä muut vaiheet saataisiin myöskin nopeasti valmistelluiksi. Seuraava vaihehan on muut verot ja sitten perintämenettely. Tässä lopullisessa verotilin kokonaisuudessahan aikatähtäin on niinkin kaukana kuin vuodessa 2012. Tämä uudistus on erinomainen uudistus yrittäjille, työnantajille. Se on erinomainen uudistus käsitykseni mukaan myös verohallinnon toiminnan kannalta.

Haluan kiinnittää tässä uudistuksessa huomiota erääseen yksityiskohtaan, josta olen saanut huomattavan paljon yhteydenottoja tammikuun aikana tilitoimistoista ympäri Suomea. Tämä asia koskee alkutuottajia, jotka myös tulisivat tämän verotilimenettelyn piiriin. Nyt tässä esitetään tiettyä muutosta alkutuottajien kausiveroilmoituksen ajankohtaan ja myöskin veronmaksun ajankohtaan.

Se olennainen kysymys on kausiveroilmoituksen jättämisen ajankohta. Tällä hetkellähän alkutuottajat ovat jokseenkin sataprosenttisesti niin sanotussa vuosimenettelyssä eli kalenterivuosikohtaisessa ilmoitusmenettelyssä arvonlisäverotuksessa. Tämä veroilmoitus pitää tehdä, kuten EU:n direktiivi sanoo, kahden kuukauden kuluessa tilikauden, tässä tapauksessa kalenterivuoden, päättymisestä eli helmikuun loppuun mennessä, tänä vuonna esimerkiksi viimeistään 2. maaliskuuta, kun sattuu helmikuun loppu viikonvaihdeajankohtaan.

Nyt alkutuottajat pantaisiin samaan kaavaan kuin muutkin verotilimenettelyssä olevat, ja tämä merkitsisi esityksen mukaan sitä, että heidän tulee jättää — tällä hetkellä helmikuun loppuun mennessä jätettävä — arvonlisäveroilmoituksensa jo 12. helmikuuta, jos se jätetään sähköisenä, ja muissa tapauksissa 7. helmikuuta. Tämä on näille tilitoimistoille, jotka usein ovat pieniä, usein jopa yhden henkilön tilitoimistoja, aika hankalaa. Ne ovat tärkeitä maaseudun yritysten palvelijoita, jotka ehdottomasti siellä tarvitaan, kun aika suurelta osin alkutuottajat, niin kuin muutkin pienet yrittäjät, edelleen teettävät veroilmoituksensa. Tietysti parempi olisi, että he tekisivät ne itse.

Tilitoimistot ovat olleet hyvin huolestuneita tästä aikataulusta, jota ne pitävät ihan mahdottomana. Nytkin vuodenvaihteessa tilanne oli se, että tuli voimaan sellaisia lakeja, jotka säädettiin ihan viime vuoden lopulla. Ne tulivat voimaan 1.1.2009 ja koskivat kuitenkin taannehtivasti verovuotta 2008, muun muassa metsäveromuutokset, niin että jopa tämä lakien valmistuminen ja niitten tulkintaohjeitten antaminen on melkoinen käytännöllinen ongelma veroilmoituksen ajankohdan kannalta. Tähän liittyy tietysti aina se tuloveroilmoitus.

Sitten tässä on erittäin ankara korkoseuraamus, jos ilmoitusta ei jätä aikanaan ja maksua maksa aikanaan. Ilmoituksen myöhästymisen perusteella määrättäisiin viivästyneenä ilmoitetulle määrälle 20 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan laskettava, enintään 15 000 euron ja vähintään 5 euron suuruinen myöhästymismaksu. Tällä nyt halutaan ankaroittaa ja tehostaa tämän järjestelmän toimintaa, mutta se sopii erittäin huonosti ainakin alkutuottajien tilanteeseen.

Minusta voisi ajatella, että kun alkutuottajat eivät käy mitään vientikauppaa, eivät edes EU:n sisäistä kauppaa, niin saataisiin jopa poikkeus tuosta direktiivistä ja näin ehkä voitaisiin, jos joku viitsisi sitä yrittää, saada jopa sellainen tilanne, että tämä ilmoitus saataisiinkin jättää vasta maaliskuun 12. päivä tai huhtikuun 12. päivä. Tämä asiahan on tietysti asian valmistelusta vastanneen ministeri Kataisen hallinnonalaa.

Mutta mielestäni tämä pahin ongelma joka tapauksessa pitää korjata täällä eduskunnassa. Menettely ja tekniikka tietysti sallivat sen, että ilmoitus voidaan edelleen alkutuottajien osalta poikkeuksellisesti jättää nykyiseen jättöaikaan mennessä eikä sitä tarvitse aikaistaa tuohon 12. tai 7. päivään. Kyllä hallinto hyvin selviytyy asiasta, vaikka jättöaika pidetään nykyisellään.

Keskustelu päättyi.

​​​​