Täysistunnon pöytäkirja 3/2013 vp

PTK 3/2013 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2013 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Tossavainen otti juuri yhteyttä minuun, ja hän pyytää, että jos tämä asia ei ole kiireinen, niin sen voisi siirtää seuraavaan istuntoon. Koska hän on pyytänyt puheenvuoron eikä ole nyt paikalla, hänen ei ole mahdollista pitää sitä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pyytääkö edustaja siis itse asiassa asiaa pöydälle? Se olisi keino, (Ari Jalonen: Seuraavaan istuntoon!) siirtää se seuraavaan istuntoon, näin se onnistuisi.

Puhuja:

Jos tämä on mahdollista, niin näin, kiitos.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kun edustaja Ari Jalonen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.