Täysistunnon pöytäkirja 3/2013 vp

PTK 3/2013 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2013 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Näissä elatusasioissa on tietenkin aina ensimmäinen asia, mikä pitää ottaa huomioon, lapsen etu. Pelkään, että näissä asioissa, mitkä käsittelevät ulkomaita, tulee sekä lapselle että elatusvelvolliselle että myös koko perheelle isoja kustannuksia ja ongelmia. Hyvä, että sääntöjä saadaan selvitettyä.

Toivon, että tässä lähetekeskustelussa ja valiokuntatyöskentelyssä keskustellaan elatusvelvollisuudesta laajemminkin, otettaisiin esille tasa-arvo, koska yleensä lapsi määrätään äidille, isän asema on heikko, eikä se voi olla lapsen etu, että se on pääsääntöisesti näin. Tarvitsee ottaa tasa-arvoisesti huomioon vanhempien kyvyt hoitaa lasta.

Elatusvelvollisen taloustilanne on toinen asia, ja muun muassa näissä viikonloppuvanhemman, perinteisesti viikonloppuisän, matkakorvauksissa, siis siitä, että lapsi tulee isän luokse, myös pitäisi ottaa huomioon elatusvelvollisen maksukyky, jotta lapsella on mahdollisuus nauttia molemmista vanhemmista.

Keskustelu päättyi.