Täysistunnon pöytäkirja 3/2013 vp

PTK 3/2013 vp

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2013 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

 

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Metsästyksen suosiota on jotenkin tuettava ja nostettava sitä, että metsästäjäsukupolvi saa uuden sukupolven, niin että metsästäjiä yleensäkin on Suomessa. Nyt ikäpolvet uhkaavat vanhentua, ja yhtenä tavoitteena tähän on ollut se, että tänään teimme ison joukon kanssa kirjallisen kysymyksen, joka perehtyy yhteen pieneen osa-alueeseen elikkä jousimetsästykseen, ja toivottavasti tämä saa tuulta purjeisiinsa.

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Tämä metsästyslain muutos on jatkoa aikaisemmalle muutokselle, jossa jäi suoraan sanottuna yksi virhe, tai yksi puute, lakiin, jossa vahinkoeläimiä ei niiden rauhoitusaikana saanut poistaa, vaikka ne aiheuttivat minkälaista vahinkoa, eikä niiden rakennelmia vaikkapa majavan osalta voinut purkaa. Nyt tältä osin valiokunta ministeriön esityksestä esittää, että näin tehtäisiin ja näin voitaisiin tehdä. Totta kai se on luvanvaraista toimintaa, mutta tämä kohta oli se merkittävin asia, joka tässä lainmuutoksessa tehtiin.

Valiokunta esittää täällä muutamia muutoksia, yksityiskohtaisia pykälämuutoksia, jotka kohentavat vielä entisestään hallituksen ihan hyvää esitystä ja tekevät siitä johdonmukaisen. Myöskin valiokunta palautti yhden asian, jossa patruunamääriä aseissa olisi muutettu niin, että järjestelmästä olisi valiokunnan mielestä tullut entistä sekavampi. Siksi valiokunta esittää, että säilytetään tässä kohdin patruunamäärä ennallaan elikkä se totuttu, tuttu tapa, jolloinka ei sitten tällaisia vahingossa tapahtuvia metsästysrikkomuksia, lieviä sellaisia, pääse tapahtumaan, jolloinka pyynti on sitten myöskin saman tien turvallista.

Elikkä kaiken kaikkiaan tässä on kysymys siitä, että haluttiin pikaisesti tehdä tarvittavat muutokset ja korjaukset ja lisäykset, jotka edellisissä lainmuutoksissa jäivät tekemättä.

Yleiskeskustelu päättyi.