Täysistunnon pöytäkirja 3/2014 vp

PTK 3/2014 vp

3. KESKIVIIKKONA 5. HELMIKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

 

Kalle  Jokinen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on kaupanvahvistajista annetun lain muutosesitys. Kaupanvahvistus on julkinen hallintotehtävä, ja kaupanvahvistaja on virkamies tai maanmittaustoimiston määräämä henkilö, jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirtoa koskeva kauppa tai lahja. Virka-asemaan perustuvia kaupanvahvistajia ovat maistraattien johtajat, henkikirjoittajat ja poliisipäälliköt. Maanmittaustoimisto voi hakemuksesta määrätä henkilön toimimaan kaupanvahvistajana, jos palvelujen saatavuus sitä edellyttää. Vahvistajaksi määrätyllä henkilöllä tulee olla riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tämän tehtävän hoitamiseen.

Nykyisessä laissa tämä kaupanvahvistajana toimimisen oikeus päättyy, kun henkilö täyttää 65 vuotta. Tämä on nyt aiheuttanut joitakin ongelmia pienemmillä paikkakunnilla. Henkilöt, jotka virka-asemansa puolesta voivat toimia kaupanvahvistajana, ovat siirtyneet keskuskaupunkeihin, ja korvaus tuon tehtävän suorittamisesta on niin pieni, että on ilmennyt ongelmia saada kaupanvahvistaja ajamaan kauppapaikalle pienemmälle paikkakunnalle kymmenien kilometrien päähän. Tämän vuoksi kaupantekotilaisuudetkin ovat sitten siirtyneet sinne keskuskaupunkeihin.

Kauppakirjojen tekemisessä ollaan toki siirtymässä sähköiseen kaupantekoon ja myös kaupanvahvistuksessa sähköiseen kaupanvahvistukseen. Tästä ei kuitenkaan ole aina apua tuonne maaseudun kaupantekotilaisuuksiin, koska myyjät ovat usein iäkkäitä henkilöitä ja heidän kykynsä siirtyä sähköisten palveluiden käyttäjäksi on varsin rajallinen. Tarvitaan edelleen fyysisiä kaupantekotilaisuuksia ja niihin tilaisuuksiin kaupanvahvistajia.

Arvoisa puhemies! Tein tämän sisältöisen kirjallisen kysymyksen vähän toista vuotta sitten ja toin esille tämän ongelman kansalaispalautteen pohjalta, koska näitä tilanteita on tuolla kentällä ollut. Nyt onkin erittäin positiivista ja erittäin iloinen asia todeta, että tuo esille nostamani kysymys on nyt sitten tässä lähetekeskustelussa muuntumassa laiksi ja tuossa lakimuutoksessa esitetään, että kaupanvahvistajan enimmäisikärajaa korotetaan 65 vuodesta 68 vuoteen.

Itse tuossa esille nostamassani kysymyksessä vertasin kaupanvahvistajan tehtävää tilintarkastajan tehtävään siinä mielessä, että tilintarkastuslaissa tilintarkastajana toimimista voidaan jatkaa aina 70 ikävuoteen asti ja kaupanvahvistajan tehtävä ei ole niin vaativa, vaikka onkin vaativa tehtävä, mutta ei kuitenkaan kokonaisuutena niin vaativa kuin tilintarkastajana toimiminen, joten on perusteltua, että tätä ikärajaa nostetaan.

Tässä on yksi hyvä osoitus siitä, kuinka tämä hallitus reagoi näihin asioihin ja tekee myös tämmöisiä yksittäisiä päätöksiä, joilla voidaan ihmisten työssä jatkamista ja työurien pituutta lisätä. Tämä on erittäin hyvä esitys, ja kannatan sitä.

Timo  Heinonen  /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä sähköinen mahdollisuus kiinteistökauppaanhan tuli voimaan viime vuoden marraskuun alussa, ja se on kyllä otettu tyytyväisyydellä vastaan. Itsekin sitä järjestelmää pääsin kokeilemaan ja käyttämään. Uskon näin, niin kuin edustaja Jokinen edellä esille toi, että pikkuhiljaa tuohon sähköiseen järjestelmään siirrytään. Siinä säästää tuon nykyisen 112 euron kaupanvahvistajapalkkion mutta myös sitten siihen päälle tulevat mahdolliset matkakorvaukset. Sen takia pidän erityisen perusteltuna sitä, että nyt tehdään tällainen jatkoaika näille henkilöille, jotka kaupanvahvistajan tehtävässä toimivat.

Meillähän on tällä hetkellä Suomessa vajaat 1 400 kaupanvahvistajaa ja heistä vajaat 300, 270, on lähellä tuota nykyistä maksimi-ikää, joka on 65 vuotta. On perusteltua korottaa sitä 68 vuoteen vähintään, ehkä jopa korkeampikin ikä tässä voisi hyvin olla harkittavissa, sillä näistä henkilöistä hyvin monet toimivat tällä hetkellä pankeissa ja kuntien palveluksessa. Niin kuin tuo luku jo kertoi, heistä aika iso osa on nyt eläköitymässä hyvin lähiaikoina, ja olisi järkevää käyttää tätä heidän osaamistaan vielä hyödyksi niin kauan, kunnes tuo sähköinen järjestelmä sitten pikkuhiljaa korjaa.

Kyllä tässä sähköisessä järjestelmässä on myös muita etuja. Tulevaisuudessa se tulee vähentämään paperisotaa ja tiedot siirtyvät suoraan viranomaiselle tuon järjestelmän kautta, ja siinä vaaditaan vielä tuplavarmennus, kun kaikkien osapuolten pitää omilla pankkitunnuksilla tuo asiakirja hyväksyä.

Uskon itse näin, että pikkuhiljaa tämäkin palvelu siirtyy ihan yleisen käytettävyyden ja järkisyidenkin perusteella tuonne sähköiseen toimintaan. Mutta siihen asti on hyvä olla kaupanvahvistajia myös maaseudulla, ja tällä lainmuutoksella heidän käyttöään jatketaan tuolla kolmella vuodella.

Keskustelu päättyi.