Täysistunnon pöytäkirja 3/2014 vp

PTK 3/2014 vp

3. KESKIVIIKKONA 5. HELMIKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

 

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä esityshän on ollut hyvin pitkään esillä. Muistan, että jo viime kaudella sivistysvaliokunnassa keskusteltiin siitä, että saataisiin teatteri- ja orkesterilakia muutettua niin, että lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan myös sirkustoiminta oikeuttaisi lainmukaiseen valtionosuuteen. Tätä on toivottu pitkään, ja tämä on ihan järkeenkäypä esitys ja varmasti kannatettavakin esitys. Ainoa, mitä itse pohdin, on tietysti se, että meillä on tällä hetkellä jo rahasta pulaa. Eli tässähän on kyse veikkausvoittovaroista tulevista rahoista. Tässäkin esityksessä todetaan, että "ehdotetulla muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia valtion talousarvioon eikä teattereiden ja orkestereiden ylläpitäjille maksettavan valtionosuuden määrään kokonaisuutena", mutta tämä tulee vaikuttamaan varmasti siihen tietynlaiseen yksikköhintaan taikka siihen summaan, minkä eri toimijat tulevat saamaan.

Niin kuin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, ministeriö on rajoittanut uusien teattereiden hyväksymistä valtionosuuden piiriin jo nyt, vaikka useita valtionosuuden kelpoisuusedellytykset täyttäviä tanssi- tai puheteattereita on hakenut valtionosuutta. Eli meillä on jo tällaista tietynlaista ruuhkaa. Tietysti toivoisi, että tässä pystyttäisiin kohtelemaan tasapuolisesti näitä kaikkia toimijoita ja myös uusia ryhmiä saamaan tämän valtionosuuden piiriin. Nyt kun se laajenee sirkustaiteen puolelle, niin jakajia on tulevaisuudessa entistä enempi. Eli jälleen kerran täytyy toivoa, että suomalaiset pelaavat mahdollisimman paljon ja voittavat mahdollisimman vähän, eli veikkausvoittovaroja näin kertyisi kasvavassa määrin myös tulevaisuudessa jaettavaksi tähän tärkeään kulttuurityöhön.

Keskustelu päättyi.