Täysistunnon pöytäkirja 3/2014 vp

PTK 3/2014 vp

3. KESKIVIIKKONA 5. HELMIKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! En halua mitenkään olla inhottava ja ilkeä ihminen, mutta jotenkin tuntuu, että onko näissä lainsäädäntöprosesseissa jokin vika. Tuntuu, että on luotu jonkinlainen ikiliikkuja. Tähänkin mittavaan hallituksen esitykseen on matkan varrella tehty lausuntokierroksen perusteella lukuisia korjauksia, mutta siitä huolimatta joitakin tätä lakia parantavia hankkeita on edelleen vireillä. Täällä sanotaan esimerkiksi: "Tätä ehdotusta ei pystytty toteuttamaan valmistelun aikataulussa, vaan se jää tehtäväksi erillisessä hankkeessa." Ja sanotaan: "Tämä edellyttää sanotun asetuksen muuttamista. Asia siirrettiin jatkovalmisteluun." Eli tätäkin lakia mitä ilmeisimmin joudutaan paikkaamaan tai korjaamaan seuraavan hallituksen toimesta.

Yhden yksittäisen asian otan esille: Jo siihen aikaan, kun Kari Rajamäki toimi sisäministerinä, hän tarmokkaana sisäministerinä otti esille, kuinka rajavartiosto voisi olla poliisin apuna rajaseudulla. Tähän tässäkin on asetettu toiveita, mutta valitettavan pieneksi tämä jää, missä rajavartiosto voi olla poliisin apuna — ehkä tulee mieleen jotkut yleisötapahtumat tai jotkin kadonneiden etsinnöissä avustamiset.

Keskustelu päättyi.