Täysistunnon pöytäkirja 30/2010 vp

PTK 30/2010 vp

30. TORSTAINA 25. MAALISKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Suomen toimet Ashrafin pakolaisleirin turvallisuuden edistämiseksi Irakissa

Elisabeth Nauclér /r:

Fru talman! Den Iranska oppositionen har besökt Finland och lyft upp den svåra situationen i det Iranska flyktinglägret Camp Ashraf i Irak, som attackerades i juli 2009 av Irakiska säkerhetsstyrkor. 11 flyktingar dog och över 200 skadades i attacken. Oppositionen har vädjat till ett flertal instanser om insatser för att öka den internationella övervakningen av säkerheten i flyktinglägret.

Unami, FN:s representation i Irak, har uttryckt sin oro för säkerhetsläget i lägret och krävt att flyktningarna i Ashraf ska behandlas enligt Genèvekonventionernas bestämmelser. Också EU har påpekat detta i en resolution, och en majoritet av ledamöterna i Finlands riksdag har skrivit under en vädjan till regeringen om att arbeta för att öka säkerheten i Camp Ashraf i samarbete med FN.

Så min fråga är: Vilka åtgärder kommer re- geringen att vidta för att förbättra flyktingarnas säkerhet i Camp Ashraf?

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Ärade talman! I denna fråga jobbar vi via EU och vi har två spår som vi följer. Det ena är förhandlingarna som vi har i de så kallade kärnfrågorna, och det andra har just att göra med mänskliga rättigheter, flyktingfrågan och så vidare.

Som ni vet är förhandlingarna just nu mycket svåra med Iran och vi har diskuterat sanktioner. Vi jobbar på de här sanktionerna först via FN. Om det inte lyckas kommer vi att göra dem från EU:s sida. I det här helhetspaketet jobbar vi med den här flyktinglägerfrågan samtidigt, men vi gör det här, för att ge ett direkt svar, via Europeiska unionen.

Toinen varapuhemies:

Ikävä kyllä aikataulusyistä emme ehdi ottaa lisäkysymyksiä. Kysymys on loppuun käsitelty.