Täysistunnon pöytäkirja 34/2003 vp

PTK 34/2003 vp

34. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymys on siis sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten jaosta, valtionosuuksista ja vastaavasti sitten kunnan kannettavasta osuudesta ja sen vähenemisestä. Tämä korotus, mitä nyt esitetään — on tietysti hyvä asia, että kustannuksista valtio ottaa vastuuta, mutta haluaisin kyllä valiokunnan tässä asiassa miettivän sitä, onko tämä riittävää. Kun tämä liittyy siihen asiaan, jota eduskunta ja yleensä kaikki vuoden 2003 maaliskuun 16. päivän eduskuntavaaleihin osallistuneet pitivät kaikkein tärkeimpänä asiana, eli terveydenhoidon ja sairaanhoidon tulevaisuuteen, niin toivoisin, että valiokunta samalla käsittelisi taloutta ja nimenomaan Kansallisen terveysohjelman toteutumista, sitä onko siihen kylliksi rahaa käytettävissä.

Tämä asiahan on menossa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jossa on tarvittavaa asiantuntemusta. Väitän itse, että huolimatta niistä laskelmista, mitä täällä muun muassa ministeri Pekkarisen kanssa on läpikäyty lisäbudjetin käsittelyn yhteydessä, rahoitus ei ole riittävää. Tämä olisi avoimesti tässä salissa otettava keskusteluun, ja toivon, että valiokunta paneutuu tähän asiaan.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiusaselle vaan haluan vastata sen verran, että tämän asian käsittely on aika kiireellinen, koska tämä halutaan viedä vielä lisätalousarvioasiana. Tämä on sikäli poikkeuksellinen, että kun kunnat ovat ansiotulovähennyksen kautta menettäneet rahaa, niin tämä sama summa, 113 miljoonaa euroa, kompensoidaan tämän lain kautta. On erittäin positiivinen asia, että valtionosuusprosenttia tässä kohtaa korotetaan. Laajempaan käsittelyyn tuskin tämä asia ehtii. Muuten meidän pitäisi juhannuksen jälkeen istua täällä tämän asian yhteydessä.

Keskustelu päättyy.